Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Behandling

Behandling avhenger av årsak til blødningene og graden av plager, om det utvikler seg blodmangel (anemi), eller om det er mistanke om underliggende farlig sykdom.

Før medikamenter forsøkes som behandling, må bakenforliggende sykdom utelukkes -som blødningstendens, stoffskiftesykdom, livmorkreft. 

Legemiddelbehandling som brukes i behandling av sterke menstruasjonsblødninger er:

  • Hormonspiral reduserer tykkelsen av livmorslimhinnen, slik at menstruasjonen blir mindre kraftig og har god effekt hos mange. Dette er gjerne førstevalget hos kvinner som ikke har barneønske/ønsker prevensjon.
  • P-piller kan effektivt redusere blødningsmengde og vil også ha effekt mot menstruasjonssmerter. 
  • Hormontabletter (gestagener) kan brukes regelmessig, for eksempel fra dag fem i menstruasjonssyklus og frem til dag 26 (21 dager). Behandlingen gjentas i kommende menstruasjonssykluser. Virkningen av behandlingen opphører når du stanser inntaket av tabletter.
  • Traneksamsyre er et blodlevrende stoff som hindrer kraftige blødninger hos mange. Dette midlet brukes i tablettform mens blødningen pågår og kan hos mange effektivt redusere blødningsmengden. Særlig aktuelt når kvinnen ikke ønsker prevensjonseffekt.
  • NSAIDs kan ha noe dempende effekt på blødninger og virker i tillegg mot menstruasjonssmerter. Midlet tas i tablettform ved behov i forbindelse med menstruasjon.
  • Blir kroppens jerninnhold lavt, anbefales behandling med jerntilskudd.

Annen behandling som kan være aktuell, er å fjerne inneliggende (vanlig) kopperspiral og se om det har noen virkning.

Kirurgi er aktuelt når legemiddelbehandling ikke har hatt effekt eller ikke kan brukes og plagene er uttalte, kan en siste utvei være å fjerne livmorslimhinnen (endometrieablasjon), eventuelt hele livmoren (hysterektomi), ved operasjon. Oppvarming av livmorslimhinnen ved hjelp av varm væske, laser, brenning eller ultralydbølger kan ha god og varig effekt. Det kan være aktuelt å fjerne muskelknuter dersom plagene er uttalte. Hos noen er fjerning av livmoren det beste alternativet.

Forrige side Neste side