Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Det skilles mellom sterke, regelmessige og sterke, uregelmessige menstruasjonsblødninger. De fleste uregelmessige blødninger skyldes manglende eggløsning.

Forrige side