Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Det skilles mellom strukturelle og ikke-strukturelle årsaker til blødningsforstyrrelser. Hos mange skyldes uregelmessige blødninger manglende eggløsning.

Hva er kraftige menstruasjonsblødninger?

Kraftige regelmessige menstruasjonsblødninger kalles også menoragi. Det innebærer at blødningene er regelmessige, men varigheten og blodmengden er økt. Varigheten er ofte over åtte dager, og blodmengden er over 80 ml per syklus. 

Menoragi er et vanlig problem som forekommer hos mellom én og to av ti kvinner i fertil alder. Unormale blødninger fra livmoren står for omtrent en fjerdedel av all gynekologisk kirurgi.

Årsaker

Det kan ligge en rekke årsaker bak kraftige mensblødninger, og det er heller ikke uvanlig at man ikke kan påvise noen sikker årsak. Det er vanlig å dele mulige årsaker inn i to hovedgrupper: strukturelle årsaker som unormal slimhinnevekst i livmoren, polypper, svulster og en for for endometriose kalt adenomyose. Ikke-strukturelle årsaker omfatter hormonelle forstyrrelser, bivirkninger av enkelte legemidler, svikt i kroppens evne til å stanse blødninger eller andre underliggende sykdommer. Et annet viktig forhold som legene forsøker å danne seg et bilde av, er om det foreligger tegn på ovulatoriske eller anovulatoriske blødninger.

Livmor sett forfra

En ovulatorisk blødning er forutgått av eggløsning cirka 14 dager før menstruasjonen kommer, og det er normale svingninger i kroppens kjønnshormoner, hvilket gir nokså regelmessige menstruasjoner.

Ved anovulatoriske blødninger skjer det ingen eggløsning. Det medfører at eggstokkene (ovariene) ikke produserer kjønnshormoner slik de skal. Den rytmiske, regelmessige svingningen i kjønnshormoner forstyrres, og menstruasjonene blir uregelmessige.

Ubalanse i hormonene, anovulatoriske livmorblødninger, regnes som den hyppigste årsaken til menoragi og forekommer hos unge jenter rundt puberteten og hos kvinner i årene like før og omkring overgangsalderen. Slike livmorblødninger er ofte uregelmessige, fordi de er anovulatoriske, men hos noen kvinner er menstruasjonene likevel så regelmessige at det oppfyller kriteriene for menoragi.

Polycystisk ovariesyndrom er en tilstand karakterisert ved anovulasjon, og for en del, vansker med å bli gravid (infertilitet). Ofte foreligger menstruasjonsforstyrrelser, økt hårvekst (hirsutisme) og akne, en del har overvekt. En del kvinner med PCOS har fravær av menstruasjon (amenoré), en del har blødningsforstyrrelser -ofte lengre intervall mellom blødningene og noen har normal menstruasjon. 

Muskelknuter i livmoren (myomer) er en annen hyppig årsak til kraftige blødninger, oftest blant kvinner over 35 år. Muskelknutene i livmoren kan av og til medføre en tyngdefornemmelse i underlivet. Legen vil kunne påvise myomer ved gynekologisk undersøkelse.

Bruk av kobberspiral medfører økt blødningsmengde, særlig i forbindelse med de første menstruasjonene etter innsettingen. Hormonspiral gir derimot reduserte blødningsmengder.

Sjeldne årsaker til kraftige menstruasjonsblødninger er stoffskiftesykdommer (høyt stoffskifte, lavt stoffskifte). Livmorkreft kan være årsak ved unormale blødninger fra livmoren, men er ikke vanlig blant kvinner før overgangsalderen. Yngre kvinner bør uansett oppsøke legen din dersom blødningene er unormale.

Generell blødningstendens, hvor du blant annet har lett for å få blåflekker, er også en sjelden årsak (von Wildebrands sykdom). Enkelte legemidler, spesielt blodfortynnende medikamenter (som warfarin, acetylsalisylsyre, dabigatran), kan gi kraftige blødninger.

Et enkeltstående tilfelle av kraftig blødning kan skyldes en spontanabort. Dersom det samtidig foreligger sterke smerter, må svangerskap utenfor livmoren utelukkes.

Diagnosen

Kraftige blødninger det første året etter start av menstruasjon (menarke), samt rundt overgangsalderen (perimenopause) —særlig hvis menstruasjonene er uregelmessige, tyder på blødninger som skyldes manglende eggløsning (anovulatoriske).

Legen vil foreta både en generell kroppsundersøkelse og en gynekologisk undersøkelse. Ved mistanke om stoffskiftesykdom eller økt blødningstendens vil det også bli tatt blodprøver. Det er også viktig å avklare at kvinnen ikke er gravid.

Ultralydundersøkelse er aktuelt der det mistenkes sykdom i livmoren, for eksempel muskelknuter eller mistanke om unormal vekst i livmorslimhinnen.

Behandling

Behandling avhenger av årsak til blødningene og graden av plager, om det utvikler seg blodmangel (anemi), eller om det er mistanke om underliggende farlig sykdom.

Før medikamenter forsøkes som behandling, må bakenforliggende sykdom utelukkes -som blødningstendens, stoffskiftesykdom, livmorkreft. 

Legemiddelbehandling som brukes i behandling av sterke menstruasjonsblødninger er:

  • Hormonspiral reduserer tykkelsen av livmorslimhinnen, slik at menstruasjonen blir mindre kraftig og har god effekt hos mange. Dette er gjerne førstevalget hos kvinner som ikke har barneønske/ønsker prevensjon.
  • P-piller kan effektivt redusere blødningsmengde og vil også ha effekt mot menstruasjonssmerter. 
  • Hormontabletter (gestagener) kan brukes regelmessig, for eksempel fra dag fem i menstruasjonssyklus og frem til dag 26 (21 dager). Behandlingen gjentas i kommende menstruasjonssykluser. Virkningen av behandlingen opphører når du stanser inntaket av tabletter.
  • Traneksamsyre er et blodlevrende stoff som hindrer kraftige blødninger hos mange. Dette midlet brukes i tablettform mens blødningen pågår og kan hos mange effektivt redusere blødningsmengden. Særlig aktuelt når kvinnen ikke ønsker prevensjonseffekt.
  • NSAIDs kan ha noe dempende effekt på blødninger og virker i tillegg mot menstruasjonssmerter. Midlet tas i tablettform ved behov i forbindelse med menstruasjon.
  • Blir kroppens jerninnhold lavt, anbefales behandling med jerntilskudd.

Annen behandling som kan være aktuell, er å fjerne inneliggende (vanlig) kopperspiral og se om det har noen virkning.

Kirurgi er aktuelt når legemiddelbehandling ikke har hatt effekt eller ikke kan brukes og plagene er uttalte, kan en siste utvei være å fjerne livmorslimhinnen (endometrieablasjon), eventuelt hele livmoren (hysterektomi), ved operasjon. Oppvarming av livmorslimhinnen ved hjelp av varm væske, laser, brenning eller ultralydbølger kan ha god og varig effekt. Det kan være aktuelt å fjerne muskelknuter dersom plagene er uttalte. Hos noen er fjerning av livmoren det beste alternativet.

Prognose

I de fleste tilfeller kan problemet løses eller bedres ved medikamentell behandling eller ved rådgivning. Hos unge jenter de første årene etter start av menstruasjon (menarke), vil tilstanden normalisere seg når eggstokkene får regelmessige eggløsninger (ovulasjoner).  

Vil du vite mer?