Informasjon

Tidlig eggstokksvikt

Behandling

Behandling av østrogenmangelen er sentralt og —med mindre det foreligger grunner til at kvinnen ikke kan bruke hormoner, gis hormonbehandling. Dette kaller vi hormonell substitusjonsbehandling. Med det menes at det gis hormoner for å erstatte en "unormal" mangel på østrogen og gjennopprette et tilnærmet normalt østrogennivå. Hormonell substitusjonbehandling har vanligvis god effekt på østrogenmangelsymptomene og er viktig for å forebygge alvorlige senfølger av østrogenmangelen.

Det er ikke funnet økt risiko for brystkreft ved slik hormonbehandling i motsetning til behandlinge ved menopause i forventet alder. Ved menopause i forventet alder er østrogenmangel en normaltilstand (fysiologisk). Ved forventet menopause kaller vi hormonbehandlingen "menopausal hormonterapi"/MHT. Slik behandling gir østrogennivåer over det kroppen normalt ville hatt.

Les mer om: Hormonbehandling i overgangsalderen

Hormonell substitusjonsbehandling vil som regel bestå av østrogen gitt i plasterform. Kvinner med livmor må i tillegg behandles med et gestagen for å unngå østrogen overstimulering av livmorslimhinnen. Det finnes en lang rekke hormonlegemidler som kan forsøkes dersom østrogenholdig plaster ikke gir ønsket effekt. 

P-pille kan være en mulighet hos kvinner som ønsker samtidig prevensjon. Effekten på østrogenmangelsymptomer kan være god, men hvorvidt p-piller forebygger benskjørhet er mer usikkert.

Fertilitetsbehandling er aktuelt ved barneønske.

Les mer om: Ufrivillig barnløshet

Hos jenter som ikke får menstruasjon og ikke kommer i puberteten, eller der pubertetsutviklingen er ufullstendig, kan det i noen tilfeller vurderes hormonbehandling for å få igang puberteten. 

Hos noen kan annen samtidig sykdom trenge oppfølging og behandling. Det kan være binyrebarksvikt, skjoldkjertelsykdom med mer. 

Forrige side Neste side