Informasjon

Behandling av nedsunken livmor

Behandlingen av nedsunken livmor avhenger av hvor svakt støttevevet rundt livmoren er blitt. Ved milde og beskjedne plager vil man ikke anbefale behandling. I tilfeller der behandling er nødvendig, kan dette være bekkenøvelser, medisiner, pessar eller operasjon.

Temaside om Korona

Nedsunken livmor, livmorfremfall eller livmorprolaps, oppstår når muskulaturen i bekkenbunnen strekkes og svekkes slik at støtten til livmoren minsker. Livmoren vil da sige ned og i uttalte tilfeller kunne stikke ut av skjeden.

Hvis du har et beskjedent eller mildt livmorfremfall, enten uten symptomer eller med symptomer som ikke plager deg, vil du sannsynligvis ikke behøve behandling. Men hvis bekkengulvet fortsetter å svekkes, så vil fremfallet kunne bli tiltakende plagsomt. Da kan det bli aktuelt med behandling.

I mange tilfeller kan du forhindre forverrelse ved å unngå overvekt og ved å unngå tunge tak og løft, samt drive med bekkenøvelser.

Unge kvinner som har fått nedsunken livmor etter en fødsel, vil man vanligvis ikke anbefale operasjon før det er gått minst ett år etter fødselen. De fleste av disse tilfellene går nemlig tilbake av seg selv.

Bekkenøvelser

Du kan styrke bekkenmusklene ved å drive med øvelser hjemme. Det gjør du ved å stramme bekkenmusklene som om du prøver å stanse urinstrømmen når du tisser. Sett av ti minutter flere ganger daglig til slike knipøvelser. Øvelsen styrker bekkenbunnen og gir noe støtte. Slike øvelser har både forebyggende effekt, og de reduserer plagene i de tilfellene der prolaps (nedsunken livmor) foreligger.

Medisiner

Østrogenkrem som sprøytes inn i skjeden, eller som stikkpiller, hjelper til med å gjenskape styrke og vitalitet i vevet i skjeden. Slik behandling tilrås til alle kvinner med nedsunken livmor etter overgangsalderen. Det kan i milde tilfeller være eneste nødvendige behandling.

Kirurgi

Avhengig av alderen din og om du ønsker å bli gravid, kan kirurgi enten brukes til å styrke opphengningen av livmoren, eller man kan fjerne livmoren (hysterektomi). Før inngrepet bør du forbehandles med østrogenkrem i skjeden i minst 2 uker.

I forbindelse med inngrepet kan kirurgen stramme opp skjedeveggene, urinblæren, endetarmen og rette ut urinrøret. Etter inngrepet er det ikke uvanlig med mindre komplikasjoner i form av lette blødninger, infeksjon, blærekatarr, blæretømningsproblemer og urinlekkasje. Dette er imidlertid som regel forbigående plager eller besvær som er lett å behandle.

Innvendige kvinnelige kjønnsorganer sett fra siden
Nedsunken livmor

Det er viktig å drive med bekkenøvelser etter et slikt inngrep fordi uten øvelser kan opptil 25 prosent få problemer med urinlekkasje. Du vil også ble anbefalt lokalbehandling med østrogenkrem.

Annen behandling

Pessar
Pessar

Hvis du ikke ønsker operasjon, eller en operasjon er en stor belastning for deg, kan du velge å bruke et pessar. Det plasseres i skjeden og bidrar til å forhindre at livmoren synker ned. Du kan bruke pessaret forbigående eller permanent. De kommer i forskjellige størrelser og tilpasses ditt behov. Ved store prolaps vil ikke et pessar hjelpe. Et dårlig tilpasset pessar kan dessuten gi ubehag i fra skjeden i form av gnagsår og plagsom utflod. I slike tilfeller med ubehag er det ofte nok å fjerne pessaret for et par uker og så sette det inn igjen. Hos enkelte kan det hjelpe å få penslet såret som har dannet seg på livmortappen. Intensivert østrogenbehandling vil også bidra til rask bedring. Et pessar bør rengjøres hver 3. til 6. måned. Du kan gjøre det selv eller hos fastlegen din.

Oppfølging

Oppfølgingen avhenger av hvordan tilstanden din behandles. Blir du operert, trenger du kontroller hos kirurgen. Hvis du får innsatt et pessar i skjeden, må det rengjøres og kontrolleres av fastlegen din med jevne mellomrom, for eksempel en gang i halvåret. Driver du med øvelser, vil fastlegen kontrollere effekten av treningen din.

Forebygging

  • Gå ned i vekt om du er overvektig.
  • Unngå forstoppelse ved å holde et grovt kosthold og ha gode toalettvaner.
  • Unngå tunge tak og løft.

Prognose

Pessar kan være effektivt både forbigående og permanent hvis det kontrolleres og rengjøres regelmessig. Operasjon som "strammer opp" de innvendige organene, gir svært ofte gode resultater, men det forekommer tilbakefall i opptil 20 prosent av tilfellene. Færre enn fem prosent behøver ny operasjon. I en spørreundersøkelse av opererte pasienter anga cirka 95 prosent at de var fornøyde med resultatet.

Fjerning av livmoren løser problemet en gang for alle.

Vil du vite mer?