Informasjon

Hormonell prevensjon og bivirkninger

Hormonell prevensjon gir ofte bivirkninger den første tiden du bruker slike midler. Bivirkningene avtar imidlertid raskt og er for de fleste akseptable.

Hormonell prevensjon baseres på de to hormonene gestagen (progesteron) og østrogen. Det finnes ulike typer hormonell prevensjon:

  • P-piller: Kombinasjonspiller med både østrogen og gestagen (P-piller)
  • M-piller: Piller med bare gestagen (minipille)
  • P-sprøyte: Langtidsvirkende gestagen i sprøyteform
  • P-stav: Inneholder kun gestagen
  • Hormonspiral: Har hormoninnlegg med gestagen
  • P-plaster, depotplaster: Et kombinasjonsmiddel med både østrogen og gestagen
  • Angrepille, nødprevensjon: Består av en tablett med høy dose gestagen

Eventuelle bivirkninger av hormonell prevensjon avtar som regel i løpet av tre til fem måneder og er da for de aller fleste akseptabelt. Selv om bivirkningene er forbigående, så angir to av tre kvinner som slutter med hormonell prevensjon, at årsaken er bivirkninger.

Vedvarende ubehag lindres ofte ved å skifte prevensjonstype, men ingen hormonelle prevensjonsmetoder er uten bivirkninger. La oss se på noen av de vanligste bivirkningene1:

Vektøkning

P-sprøyte (Depot-Provera) er den eneste hormonelle prevensjonsmetoden som alltid er forbundet med vektøkning. I en studie med observasjonstid på tre år fant man at de som brukte Depot-Provera, i gjennomsnitt hadde en vektøkning på fem kilo. De som brukte vanlige P-piller, hadde ingen vektøkning.

Det er ingen forskjeller mellom de ulike P-pillene når det gjelder tilbøyeligheten til å forårsake vektøkning. En lang rekke studier er utført med fokus på å undersøke om P-piller gir vektøkning, og konklusjonen er negativ - det er ingen sikre bevis for at P-pillene fører til økt vekt. Det er heller ikke slik at noen P-piller medfører større risiko for vektøkning enn andre.

Neste side