Informasjon

Hormonell prevensjon og bivirkninger

Hormonell prevensjon gir ofte bivirkninger den første tiden du bruker slike midler. Bivirkningene avtar imidlertid raskt og er for de fleste akseptable.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hormonell prevensjon baseres på de to hormonene gestagen (progesteron) og østrogen. Det finnes ulike typer hormonell prevensjon:

  • P-piller: Kombinasjonspiller med både østrogen og gestagen (P-piller)
  • M-piller: Piller med bare gestagen (minipille)
  • P-sprøyte: Langtidsvirkende gestagen i sprøyteform
  • P-stav: Inneholder kun gestagen
  • Hormonspiral: Har hormoninnlegg med gestagen
  • P-plaster, depotplaster: Et kombinasjonsmiddel med både østrogen og gestagen
  • Angrepille, nødprevensjon: Består i 1 tablett med høy dose gestagen

Bivirkninger av hormonell prevensjon avtar som regel i løpet av 3 til 5 måneder og er da for de aller fleste akseptabelt. Selv om bivirkningene er forbigående, så angir 2 av 3 kvinner som slutter med hormonell prevensjon, at årsaken er bivirkninger.

Vedvarende ubehag lindres ofte ved å skifte prevensjonstype, men ingen hormonelle prevensjonsmetoder er uten bivirkninger. La oss se på noen av de vanligste bivirkningene1:

Vektøkning

P-sprøyte (Depot-Provera) er den eneste hormonelle prevensjonsmetoden som alltid er forbundet med vektøkning. I en studie med observasjonstid på 3 år fant man at de som brukte Depot-Provera, i gjennomsnitt hadde en vektøkning på 5 kg. De som brukte vanlige P-piller, hadde ingen vektøkning.

Det er ingen forskjeller mellom de ulike P-pillene når det gjelder tilbøyeligheten til å forårsake vektøkning. En lang rekke studier er utført med fokus på å undersøke om P-piller gir vektøkning, og konklusjonen er negativ - det er ingen sikre bevis for at P-pillene fører til økt vekt. Det er heller ikke slik at noen P-piller medfører større risiko for vektøkning enn andre.