Informasjon

Sjekkliste ved forskrivning av kombinasjonspille

Ved forskrivning av kombinerte, hormonelle prevensjonsmidler må forskriver foreta en vurdering av risiko for tromboembolisme. Bruk sjekklisten nedenfor.

Temaside om Korona

Risikovurdering

 • Tromboembolisme (venetrombose, lungeemboli, hjerteinfarkt og slag) er en sjelden, men alvorlig bivirkning ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler
 • Kontraindikasjoner og risiko
  • Før beslutning om å forskrive kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, må forskriver ta hensyn til kontraindikasjonene og den enkelte kvinnes risikofaktorer, spesielt de som gjelder tromboembolisme – se tabellen under og den aktuelle preparatomtalen
 • Risikoen for trombembolisme ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler er større:
  • Det første året et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel brukes
  • Dersom bruken gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer
 • Lavest risiko
  • Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler som inneholder etinyløstradiol i kombinasjon med levonorgestrel eller noretisteron (eller norgestimat), har lavest risiko for venøs tromboemboli (VTE)
  • Legemiddelverket anbefaler at kvinner som skal begynne med kombinert hormonell prevensjon, begynner med en av disse
 • Beslutningen om å bruke et annet kombinert hormonelt prevensjonsmiddel enn de med lavest risiko for VTE, bør bare tas etter en samtale med kvinnen for å være sikker på at hun forstår:
  • At risikoen for blodpropp er høyere
  • Hva hun kan gjøre for å redusere risikoen
  • At hun må være kjent med og på vakt overfor tegn og symptomer på trombose

Du skal ikke forskrive et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel dersom kvinnen har noe av følgende:

 • Nåværende eller tidligere tromboemboliske hendelser, f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli, hjerteinfarkt, hjerneslag, transitorisk iskemisk anfall (TIA), angina pectoris?
 • Kjennskap til økt risiko for blodpropp, for eksempel arvelige tilstander?
 • Migrene med aura i sykehistorien?
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikasjoner?
 • Behandlingstrengende hypertensjon (systolisk blodtrykk >160 mmHg).
 • Kjennskap til betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom, for eksempel familiær hyperkolesterolemi? Rutinemessige blodprøver av unge kvinner anbefales ikke.
 • Større planlagte operasjoner eller forestående lang periode med immobilitet. I såfall bør man vurdere å seponere kombinert hormonell prevensjon og gi råd om å bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode i minst 4 uker på forhånd og 2 uker etter mobilisering.