Informasjon

Manglende seksuell lyst hos kvinner

Manglende seksuell lyst er det vanligste seksuelle problemet blant kvinner. Årsaker til dette kan være relasjonelle problemer til partner, sykdom, medisiner, endringer i hormonmengden, og mange krav knyttet til ulike roller i hverdagen.

Hva menes med nedsatt seksuell lyst?

Manglende seksuell lyst er det vanligste seksuelle problemet blant kvinner og er ofte det vanskeligste å behandle. Om tap av seksuell lyst skal ses på som noe unormalt eller om det ganske enkelt er en variasjon av det normale, har lenge blitt debattert. Tilstanden har som regel en psykososial og atferdsmessig årsak, og den påvirkes av en lang rekke forhold i dagliglivet og i partnerforhold.

Nedsatt seksuell lyst hos kvinner kan forekomme som:

  • Fravær av eller svekket interesse eller ønske om sex
  • Fravær av seksuelle tanker eller fantasier, og mangel på etterfølgende lyst
  • Motivasjonen for å forsøke å bli seksuelt opphisset er tynn eller fraværende
  • Manglende interesse oppfattes å være under det som oppfattes som normalt for aldersgruppen og varigheten av forholdet

Befolkningsstudier har vist at fra ti prosent til 46 prosent av alle kvinner kan ha nedsatt seksuell lyst. Total aversjon mot sex foreligger imidlertid sjelden. Tilstanden er mest utbredt blant middelaldrende og eldre kvinner. Eldre opplever i mindre grad enn yngre at nedsatt seksuell lyst er et problem.

Neste side