Informasjon

Nedsatt seksuell tenning hos kvinner

Seksuelle problemer hos kvinner kan være manglende lyst, nedsatt seksuell tenning, smerter og ubehag under seksuell aktivitet og sjelden eller ingen orgasme. Ofte finnes kombinasjoner av slike problemer som i sum gir utilfredsstillende sex.

Hva menes med nedsatt seksuell tenning?

Nedsatt seksuell tenning eller opphisselse kan også inndeles i undertyper:

 • Subjektiv seksuell tenningsforstyrrelse
  • Fravær av eller nedsatt seksuell opphisselse fra enhver stimulering, dog foreligger tegn på stimulering i kjønnsorganene (økt fukt i skjeden, oppsvulming av kjønnslepper og clitoris)
 • Svikt i kjønnsorganenes reaksjon på seksuell stimulering
  • Kvinnen opplever ingen endringer i kjønnsorganene ved seksuell stimulering. Kjønnsleppene hovner ikke opp, ingen økning i skjedens fuktighet
  • Dog foreligger subjektiv seksuell opphisselse
 • Kombinert forstyrrelse i kjønnsorganenes reaksjon og den subjektive opphisselse
  • Det foreligger fravær av eller svekket seksuell opphisselse fra enhver type seksuelle stimuli og fravær av eller svekket seksuell reaksjon fra kjønnsorganene

Manglende seksuell lyst er det vanligste seksuelle problemet blant kvinner. Manglende tenning oppgis å være årsaken i ti til femti prosent av tilfellene med seksuell forstyrrelse.

Normale seksuelle reaksjoner

Oppsvulming av de ytre kjønnsorganer - klitoris, kjønnslepper, skjede - inntrer hos kvinner i løpet av sekunder etter erotisk stimulering. Avslappning av muskulaturen i skjedeveggen tillater skjeden å utvide seg og økt blodtilstrømning fører til økt utskillelse av væske som "smører" skjeden.

Flere hormoner spiller en sentral rolle for de seksuelle reaksjoner. Det gjelder først og fremst det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, men faktisk også det mannlige kjønnshormonet testosteron, som kvinner produserer små mengder av. Likevel viser det seg at kvinner etter overgangsalderen, når østrogenmengden i kroppen er blitt lav, reagerer som da østrogenmengden var høy, med fuktiggjøring av skjeden, opphovning av clitoris og kjønnslepper. Kvinner etter overgangsalderen kan imidlertid trenge noe mere stimulering før disse reaksjonene inntrer. Dog, vil opptil 40 prosent av kvinnene etter overgangsalderen ha tynnere og skjørere slimhinne i skjeden (vaginal atrofi), noe som påvirker seksualfunksjonen ugunstig.

Årsaker til nedsatt seksuell tenning

I en amerikansk spørreundersøkelse anga 40 prosent av kvinnene at de aldri eller bare sjelden følte trang til sex, dog var bare 13 prosent misfornøyd med sin seksualitet. Seksuelle tanker og drømmer er sjeldne blant mange kvinner uten at de er åpenbart seksuelt misfornøyde. Således er det liten sammenheng mellom omfanget av seksuelle fantasier eller tanker og grad av oppnådd seksuell tilfredsstillelse hos kvinner. Seksuell opphisselse synes å være et samspill mellom mange nevrotransmittere, kjønnshormoner og miljøfaktorer.

Flere faktorer er forbundet med redusert seksuell tenning. Det kan være distraksjoner, forventninger om en negativ opplevelse, seksuell angst, slapphet og depresjon. Også blant kvinner som bruker medikamenter som antidepressiva (SSRIs) og p-piller, er det rapportert om nedsatt seksuell lyst. En lang rekke andre faktorer spiller også inn, som stabil mental helse, god emosjonell balanse, godt selvbilde, gode tidligere seksuelle opplevelser, positive følelser overfor partner, og positive forventninger til forholdet.

Problemer hos partner spiller også inn, som seksuell dysfunksjon hos partner, økt opplevd stress, vansker med å bli gravid og langvarig parforhold. Sykdommer som multippel sklerose, nyresvikt, tidlig overgangsalder som følge av cellegiftbehandling, er også forbundet med høyere forekomst av seksuelle problemer.

Diagnostikk

En detaljert sykehistorie er nøkkelen til en god vurdering og diagnostikk av seksuelle problemer. Ved konsultasjon hos lege kan det være en fordel at begge partnerne deltar i deler av samtalen. Viktige momenter som legen vil forsøke å klargjøre, er:

 • Hvordan er kvaliteten på parforholdet?
 • Hvordan er kvinnens mentale og følelsesmessige helse?
 • Hvordan har kvaliteten på kvinnens tidligere seksuelle opplevelser vært?
 • Er det spesifikke bekymringer knyttet til seksuell aktivitet? F.eks. utilstrekkelig seksuelt forspill?
 • Kvinnens tanker og følelser under den seksuelle aktiviteten?

Legen vil vanligvis foreta en vanlig helseundersøkelse, innbefattet en gynekologisk undersøkelse. Det er imidlertid sjelden at noe fysisk galt blir avdekket ved legeundersøkelsen.

Behandling

Håndtering av seksuelle problemer hos kvinner avhenger av sykehistorien, hva problemet består i. Det finnes få vitenskapelige studier av behandlingstiltak ved mangelfull seksuell tenning. Det er imidlertid viktig at kvinnen er kjent med hva de ytre kjønnsorganene består av, hvordan et seksuelt forspill med blant annet stimulering av clitoris bidrar til både økt lyst og endringer i kjønnsorganene som slik forberedes på seksuell aktivitet.

Det finnes ingen vitenskapelige studier som viser overbevisende effekt av medikamenter ved nedsatt seksuell tenning. Det gjelder både østrogen, Viagra og testosteron. Riktignok finnes unntaksvis andre underliggende sykdommer der slike legemidler kan være til noe nytte.

Psykologisk behandling

Atferdsbehandling (kognitiv terapi) fokuserer på å identifisere og modifisere faktorer som bidrar til seksuelle problemer, slik som uhensiktsmessige tanker, urimelige forventninger, atferd som reduserer partnerens interesse og tillit, utilstrekkelige erotiske stimuli og utilstrekkelige stimuli utenom kjønnsorganene.

Seksualterapi for par fokuserer på det samme som kognitiv terapi, men fokuserer også på teknikker som i starten består i ikke-seksuell kontakt og med gradvis overgang til seksuell kontakt. Partnerne oppfordres til å skifte mellom å ta på hverandre og gi feedback til den andre om hva som oppleves behagelig og pirrende. Fokuseringen på teknikk skal bidra til å flytte oppmerksomheten bort fra prestasjon.

I følge en studie synes behandlingene å ha effekt hos 3/4 av kvinnene og den gode effekten vedvarte hos 64 prosent etter 1 år.

Vil du vite mer?