Informasjon

Normal seksuell funksjon hos kvinner

Normal seksuell funksjon, lyst og seksuell motivasjon hos kvinner varierer fra kvinne til kvinne, men kvinners seksuelle motivasjon er mye mer sammensatt enn bare nærvær eller fravær av seksuell lyst.

Tradisjonelt har man oppfattet kvinners seksuelle respons som ulike faser som alltid følger etter hverandre i en bestemt rekkefølge: først må det foreligge lyst på sex, så skapes seksuell tenning, vellysten stiger frem til orgasme og vellysten avtar så noe langsommere enn hos menn. Nyere forskning viser at et slikt strømlinjeformet mønster der fase følger etter fase langt fra alltid foreligger. Kvinner beskriver overlappende faser av seksuell respons i ulike rekkefølger og der reaksjonene fra kropp og sinn blandes.

At kvinner har mange grunner til å ta initiativ til eller til å bli med på sex sammen med sin partner, er en viktig observasjon. Kvinners seksuelle motivasjon er mye mer sammensatt enn bare nærvær eller fravær av seksuell lyst - at hun tenker eller fantaserer om sex og lengter etter sex mellom de seksuelle møtene. I en studie av 3300 kvinner fant man at deres grunner til delta i sex, var mange: for å uttrykke kjærlighet, for å oppnå vellyst, fordi partneren ønsker det, for å lette stress. Motsatt kunne det være flere grunner til at de ikke ville ha sex, som mangel på interesse, slitenhet, fysiske problemer hos seg selv eller hos partneren.

Kvinnens seksuelle syklus

Ved starten av en seksuell opplevelse kan kvinnen godt være uten ønske om sex. Kvinnens grunner for å ta initiativet til eller bli med på sex kan innebære et ønske om å vise kjærlighet, til å motta og dele fysisk nytelse, til å føle seg følelsesmessig nærmere, til å tilfredsstille partneren og til å øke sin egen velfølelse. Motivet kan også være at det styrker selvbildet - man føler seg mer attraktiv, feminin, verdsatt, elsket, begjæret, og det reduserer hennes eventuelle angst- og skyldfølelser om for lite sex.

Når en kvinne er villig til å bli seksuelt tent og nyte den seksuelle opplevelsen, fokuserer hun på egen og partners seksuelle stimulering. Hvis stimuleringen er slik hun ønsker det, paret har tilstrekkelig tid og hun klarer å holde seg fokusert, så oppstår seksuell tenning. Både type stimulering, tiden som behøves og det erotiske og personlige forholdet mellom de to personene kan variere mye. Kontinuerlig stimulering fører til seksuell opphisselse og vellyst og blir etter hvert mer intenst og utløser et ønske om sex. Seksuell lyst som i utgangspunktet var fraværende, er nå tilstede. Seksuell tilfredsstillelse, med eller uten orgasme, oppstår når stimuleringen fortsetter tilstrekkelig lenge og kvinnen klarer å holde seg fokusert, nyter følelsen av seksuell tenning og er fri fra enhver negativ påvirkning som for eksempel smerte.

Neste side