Informasjon

Bindevevsknute i brystet, fibroadenom

Fibroadenom er en godartet knute i brystet hos kvinner. Årsaken synes å være en vekstforstyrrelse, og det er egentlig ingen svulst.

Hva er et fibroadenom?

Fibroadenom er en godartet knute i brystet hos kvinner. Den kan være lokalisert hvor som helst i brystet. Et fibroadenom synes å være en vekstforstyrrelse og er egentlig ikke noen svulst. Størrelsen varierer, men slike knuter er gjennomsnittlig mellom en og tre centimeter i diameter. Vi regner at ni av ti nye kuler i brystene hos kvinner før overgangsalderen, er godartede.

Tilstanden ses primært i aldersgruppen 15-35 år med en midtre alder på 30 år. Antall nye tilfeller per år varierer i ulike materialer fra like hyppig som brystkreft til en tredjedel av denne, det vil si knapt 100 per 100.000. I cirka 20 prosent av tilfellene foreligger flere fibroadenomer. De er hyppigst lokalisert i øvre ytre del av brystet, hvor også den største mengden brystvev finnes.

Årsaker til fibroadenom

Årsaken er ukjent, men hormonelle faktorer synes å spille en rolle. Disse knutene opptrer praktisk talt aldri før oppstart av menstruasjon, og forekomsten faller brått i overgangsalderen. Fibroadenomer defineres i dag som en forstyrrelse i utviklingen og ikke som tidligere en svulstsykdom. Det er minimal risiko for kreftutvikling.

Til tross for at kjønnshormoner med stor sannsynlighet har betydning for utviklingen av et fibroadenom, er det mest sannsynlig at tidspunkt for oppstart av menstruasjon, antall graviditeter, antall fødsler samt tidspunkt for overgangsalderen ikke spiller noen rolle for utviklingen. Bruk av p-piller synes å medføre en klart lavere risiko for utvikling av fibroadenomer.

Symptomer ved fibroadenom

I et ungt bryst kjennes et fibroadenom som en rund eller lappet, fast, avgrenset, bevegelig knute. Hos eldre er et fibroadenom mindre bevegelig fordi det er mer festet til omliggende vev, og knuten kan være vanskelig å skjelne fra kreft ved bare å kjenne på den. Hos eldre kan fibroadenomet noen ganger kjennes som en steinhard svulst på grunn av forkalkninger.

Diagnostikk av fibroadenom

Diagnosen stilles som oftest ved å kjenne på knuten/kulen og sammenholde den med alder. Selv om de fleste fibroadenomer lar seg identifisere ved kun å kjenne på brystet, så vil det i ganske mange tilfeller være usikkerhet i forhold til mulig kreft. Dersom legen er i tvil, vil pasienten som regel bli henvist til mammografi.

På mammografi kan fibroadenomer hos kvinner i menstruerende alder ses som en isolert forandring som kan være vanskelig å skjelne fra en cyste. Hos kvinner etter overgangsalderen kan det ses typiske grove forkalkninger. Når alle aldersgrupper tas i betraktning, kan cirka ti prosent av alle brystkrefttilfeller ved mammografi likne et fibroadenom.

Ultralyd brukes til å skille mellom cyster og faste svulster. Finnålsaspirasjonscytologi anvendes mange steder i den første utredningen av svulster i brystet. Det innebærer at en tynn nål stikkes inn i knuten, og det suges ut vev til mikroskopisk undersøkelse. I noen tilfeller gjøres såkalt trippeltest, hvilket innebærer legeundersøkelse, bildediagnostikk og finnålsaspirasjonscytologi. Ved et trippelregime øker sikkerheten i de diagnostiske overveielsene.

Behandling av fibroadenom

Den tradisjonelle behandlingen av fibroadenomer har vært å fjerne dem, av frykt for å overse brystkreft. Imidlertid er behandlingen blitt mer konservativ på grunn av den stigende erfaring med finnålsaspirasjonscytologi og røntgenundersøkelser, muligheten for tilbakedannelse av knuten og de kosmetiske aspekter.

Hos kvinner med familiær disposisjon for brystkreft må legen være ekstra årvåken i sin vurdering av tiltak, og ifølge internasjonal litteratur er det enkelte som advarer mot konservativ behandling.

Prognose ved fibroadenom

Tidligere antok man at fibroadenomer vokser med en fordoblingstid på seks til tolv måneder og oftest har nådd sin endelige størrelse når de er blitt en til tre centimeter i diameter. Nyere studier viser at knuter tilbakedannes helt eller blir mindre hos mange. Kreftutvikling i et fibroadenom er ytterst sjeldent, og det synes ikke å være noen sammenheng mellom de to tilstandene.

Forskning har vist at nær halvparten opplever at knuten tilbakedannes i løpet av fem år og cirka 70 prosent etter ni år.

Vil du vite mer?