Informasjon

Blæremola

Blæremola er et unormalt svangerskap med kromosomfeil. Det kan bestå av et foster og drueklaseliknende vev (mola), eller det består utelukkende av mola. I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg til kreftsykdom.

Hva er blæremola?

Blæremola

De spesielle cellene som dekker overflaten av de tidligste stadier av fosteret, kalles trofoblastceller. I sjeldne tilfeller kan disse cellene vokse ukontrollert og danne en svulst, dette kalles blæremola. Vi regner at årsaken til dette er en feil som oppstår i arvestoffet under befruktning.

Denne svulsten vokser inne i livmorhulen, men den vokser ikke inn i livmorveggen. I noen tilfeller er det bare svulstvev tilstede, andre ganger også foster, men da med alvorlige misdannelser uforenlig med liv.

Blæremola er sjelden, det er rundt ett tilfelle per 1000 fødsler, og i 2016 ble det registrert tre tilfeller av den ondartede varianten av denne tilstanden i Norge.

I 5-10 prosent av tilfellene utvikles ondartet, malign trofoblastsykdom.

Symptomer på blæremola

Trofoblastsvulster produserer et hormon som kalles hCG (humant Chorio Gonadotropin). Dette hormonet produseres også under et normalt svangerskap, men ved en trofoblastsvulst vil mengden hormon i blodet være høyere enn i et normalt svangerskap.

Blødning tidlig i svangerskapet er det vanligste symptomet. Vanligvis gir blødning tidlig i svangerskapet mistanke om spontanbort. Mange tilfeller av blæremola oppdages nettopp på denne måten, ved ultralydundersøkelse på grunn av mistanke om abort. En kan også finne at livmoren er større enn det en skulle forvente ut fra svangerskapets lengde. Som en følge av de høye hCG-nivåene vil det i tillegg kunne dannes cyster på eggstokkene, noe som kan bidra til smerte og tyngdefornemmelse i bekkenet. Det er også funnet at slike svulster kan disponere for utvikling av høyt stoffskifte eller svangerskapsforgiftning.

Diagnostikk av blæremola

Diagnosen mistenkes først og fremst ved unormal blødning i svangerskapet. En ultralydundersøkelse vil som regel fastslå eller gi mistanke om diagnosen. Men i en del tilfeller er det lite symptomer, og mistanken kan vekkes ved at livmoren vokser hurtigere enn forventet tidlig i svangerskapet.

Blodprøve med analyse av mengden hCG i blod kan forsterke diagnosen, men helt sikker diagnose fås først etter utskrapning og undersøkelse av en vevsprøve.

Behandling av blæremola

Ved blæremola foretas alltid kirurgisk behandling. Ved inngrepet fjernes innholdet i livmorhulen ved en "utskrapning" - det vil si at gynekologen benytter et slags vakuumsug som føres inn i livmorhulen og som suger ut innholdet i hulrommet. Dersom det finnes et foster, blir dette samtidig også en abort. Et slikt foster ville svært sjelden kunnet utvikle seg normalt.

Der sykdommen er av en slik art at tilbakefall eller utvikling av kreftsykdom er mulig, vil du få tilleggsbehandling med kjemoterapi.

Etter behandlingen tas regelmessige målinger av hCG for å kontrollere at alt unormalt vev er fjernet ved inngrepet.

Prognose ved blæremola

Blæremola er i utgangspunktet en godartet svulst hvor alle blir friske etter behandling. Men det finnes noen tilfeller der trofoblastcellene utvikler seg til ondarta celler. Men selv i tilfellene hvor det utvikles til ondarta sykdom, er muligheten for helbredelse over 90 prosent. Ved ondarta sykdom brukes cellegiftbehandling.

Etter å ha opplevd blæremola anbefales regelmessige kontroller i ett til to år, og i denne perioden frarådes du å bli gravid på ny. Deretter viser det seg at så godt som alle kan gjennomføre normale svangerskap senere.

Vil du vite mer?