Informasjon

Blæremola

Blæremola er et unormalt svangerskap med kromosomfeil. Det kan bestå av et foster + drueklaseliknende vev (mola), eller det består utelukkende av mola. I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg til kreftsykdom.

Hva er blæremola?

Blæremola

De spesielle cellene som dekker overflaten av de tidligste stadier av fosteret, kalles trofoblastceller. I sjeldne tilfeller kan disse cellene vokse ukontrollert og danne en svulst, dette kalles blæremola. Vi regner at årsaken til dette er en feil som oppstår i arvestoffet under befruktning.

Denne svulsten vokser inne i livmorhulen, men den vokser ikke inn i livmorveggen. I noen tilfeller er det bare svulstvev tilstede, andre ganger har det også blitt dannet et foster.

Blæremola er ikke hyppig, det er ca. 1 tilfelle per 1000 fødsler, det vil si ca. 50 tilfeller per år i Norge.

Symptomer

Trofoblastsvulster produserer et hormon som kalles hCG (humant Chorio Gonadotropin). Dette hormonet produseres også under et normalt svangerskap, men ved en trofoblastsvulst vil mengden hormon i blodet være høyere enn i et normalt svangerskap.

Blødning tidlig i svangerskapet er det vanligste symptomet. Vanligvis gir blødning tidlig i svangerskapet mistanke om spontanbort. Mange tilfeller av blæremola oppdages nettopp på denne måten, ved ultralydundersøkelse på grunn av mistanke om abort. En kan også finne at livmoren er større enn det en skulle forvente ut fra svangerskapets varighet. Som en følge av de høye hCG-nivåene vil det i tillegg kunne dannes cyster på eggstokkene, noe som kan bidra til smerte og tyngdefornemmelse i bekkenet. Det er også funnet at slike svulster kan disponere for utvikling av svangerskapsforgiftning.

Diagnostikk

Diagnosen mistenkes først og fremst ved unormal blødning i svangerskapet. En ultralydundersøkelse vil som regel fastslå eller gi mistanke om diagnosen. Men i en del tilfeller er det lite symptomer, og mistanken kan vekkes ved at livmoren vokser hurtigere enn forventet tidlig i svangerskapet.

Blodprøve med analyse av mengden hCG i blod kan forsterke diagnosen, men helt sikker diagnose fås først etter utskrapning hvor vevsprøve blir undersøkt.

Behandling

Ved blæremola foretas alltid kirurgisk behandling. Ved inngrepet fjernes innholdet i livmorhulen ved en "utskrapning" - det vil si at gynekologen benytter et slags vakuumsug som føres inn i livmorhulen og som suger ut innholdet i hulrommet. Dersom det finnes et foster, blir dette samtidig også en abort. Et slikt foster ville svært sjelden kunnet utvikle seg ved siden av en blæremola.

Etter inngrepet foretas regelmessige målinger av hCG for å kontrollere at alt er fjernet ved inngrepet.

Prognose

Blæremola er i utgangspunktet en godartet svulst hvor alle blir friske etter behandling. Men det finnes noen tilfeller der trofoblastcellene utvikler seg til ondarta celler. Men selv i tilfellene hvor det utvikles til ondarta sykdom, er helbredelsen på over 90%. Ved ondarta sykdom brukes cellegiftbehandling.

Etter å ha opplevd blæremola anbefales regelmessige kontroller i ett år, og i denne perioden frarådes kvinnen å bli gravid på ny. Deretter viser det seg at så godt som alle kan gjennomføre normale svangerskap senere.

Vil du vite mer?