Informasjon

Cyster på eggstokkene

Årsaker til cyster på eggstokkene

Normale cyster

Follikelcystemodning
Follikelcystemodning

Ved hver eggløsning er det flere egg som modnes, men bare ett av dem blir skilt ut ved eggløsningen. I modningsprosessen dannes væskefylte hulrom rundt hvert av de modnende eggene (follikelcyster). Cysten rundt det egget som "vinner kappløpet", brister og egget kommer ut i bukhulen der det fanges opp av egglederen. Umiddelbart etter denne eggløsningen skjer det hormonelle endringer som stanser modningen av de andre eggene, og cystene rundt de gjenværende eggene tilbakedannes (de brister). Noen ganger brister ikke disse follikelcystene. Det kan da finnes enkeltstående eller flere cyster på eggstokken som ikke forsvinner med en gang. Ved PCO er det mange follikelcyster i begge eggstokkene. Også andre typer "normale" cyster kan finnes på eggstokkene (corpus luteum cyster, theca lutein cyster, endometriecyster).

Godartede svulster på eggstokkene

En lang rekke forskjellige svulster kan oppstå i eggstokkene. De fleste av disse er cyster. Det skilles mellom svulster som utgår fra eggstokkenes overflate, og svulster som utgår fra det indre av eggstokken. Blant de svulstene som utgår fra overflaten, skilles det mellom serøse (vandige) og mucinøse (slimige) cystadenomer. De serøse cystadenomene utgjør cirka 25 prosent av alle de godartede eggstokksvulstene, og de finnes på begge sider i 20 prosent av tilfellene. Serøse cystadenomer kan bli meget store. Også de mucinøse svulstene kan bli svært store. Noen ganger kan de sprekke og utsæd av slimproduserende celler på bukhinnen kan være utgangspunkt for cyster andre steder i bukhulen. Teratomer utgjør 10 prosent av de godartede eggstokksvulstene og inni disse svulstene kan man finne ulike typer vev.

Svulster utgått fra det indre av eggstokken (fra ovariestroma) kan være hormonelt aktive og forårsake hormonforstyrrelser og ulike sykdommer som følge av økte mengder av diverse hormoner (tekom). Fibromer er en annen type av godartede svulster på eggstokkene med utgangspunkt i ovariestroma. De produserer ikke hormoner, men kan medføre væske i buken (ascites) og i lungene (pleuraeffusjon) som vanligvis forsvinner når svulsten fjernes (Meigs syndrom).

Forrige side Neste side