Informasjon

Cyster på eggstokkene

Behandling av cyster på eggstokkene

Follikelcyster observeres gjennom en eller to sykluser. De fleste vil forsvinne spontant, men ultralydveiledet punksjon (stikke hull på) kan være aktuelt. Operativ fjerning blir sjelden nødvendig.

Hvis cysten vokser eller gir symptomer, kan det bli aktuelt med operativ fjerning av cysten. Komplekse cyster eller svulster, særlig hos kvinner etter overgangsalderen, vil man ofte fjerne ved laparoskopi. Ved operasjon av kvinner i reproduktiv alder, vil man så langt som mulig prøve å bevare eggstokkene.

I svært mange tilfeller velger legen å observere tilstanden. Det innebærer at pasienten må komme tilbake til gjentatte ultralydundersøkelser slik at man eventuelt kan oppdage om cysten/svulsten vokser eller endrer seg. I så fall velger man å operere.

Forrige side Neste side