Informasjon

Godartet kul i brystet

Godartete kuler i brystet er vanligst: Hele ni av ti nye kuler er godartede, men det kan være vanskelig å skille godartede kuler fra ondartede kuler, og i noen tilfeller er det ikke mulig uten at det tas røntgenbilde og eventuelt vevsprøve av kulen.

Kul i brystet

Kul i brystet hos kvinner er en hyppig årsak til kontakt med lege. Brystet består av melkekjertler, det vil si kjertler som etter barnefødsel utvikles til å produsere melk. I tillegg finnes varierende mengder med fettvev og bindevev. Kuler kan forekomme både i kjertelvevet og i fett- eller bindevev. Som ellers i kroppen kan det også forekomme kuler i huden, både i de overflatiske og de dypere hudlagene.

Statistikk viser at langt de fleste kuler som oppdages i brystene, er godartede. Når kvinner likevel oppfordres til å oppsøke lege når de oppdager nye kuler i brystet, er det fordi vi vet at brystkreft forekommer hyppig - særlig etter 50-årsalderen.

Årsaker til godartet kul i brystet

Vi kjenner ikke alle årsakene til at det oppstår godartede kuler eller kreft i brystet. Men vi vet at brystet er spesielt ved at det er svært ømfintlig for hormonpåvirkning. De fleste kvinner merker at brystene kan svulme noe i tiden like før menstruasjon. Dette skyldes at hormonpåvirkningen fører til økt væskemengde i brystkjertlene, og at brystkjertlene utvides litt. I denne perioden føles brystene ømme og spente, og du kan ofte kjenne små kuler i kjertelvevet. Etter menstruasjon vil væskemengden i kjertlene avta, og de følbare kulene blir borte. Dersom kjertelen ikke tømmes helt for væske, kan du kjenne en kul - som er en godartet og ufarlig kul, også i tiden etter menstruasjon.

Godartet versus ondartet kul

Det kan være en vanskelig oppgave å skille disse, og i noen tilfeller er det ikke mulig uten at det tas røntgenbilde og eventuelt vevsprøve av kulen. Men det finnes en del retningslinjer:

  • Hos kvinner under 25 år er det ikke sjelden med væskefylte kuler i kjertelvevet, og det er heller ikke uvanlig å finne knuter/kuler i bindevevet. Kreft er meget sjelden i denne aldersgruppen.
  • Kvinner mellom 25 og 35 år kan også få slike kuler som man finner hos de yngste. I tillegg er det vanlig med kjertelhevelser i forbindelse med amming. Kjertelhevelser kan også forekomme før menstruasjon, og noen opplever også litt melkelignende siving selv utenom ammeperioder. Kreft er fortsatt svært sjelden før 35 års alder, men legene må bruke skjønn og kan ikke helt se bort fra kreft i denne aldersgruppen.
  • Også etter 35 års alder oppstår det ofte godartede kuler i kjertler eller bindevev. Det forekommer også kuler i dypere lag av huden som kan feiltokes som kuler i kjertelvevet. Noen ganger kan legene med sikkerhet fastslå at kuler er godartede og ufarlige. Men i denne aldersgruppen må legen tenke på muligheten for kreft, og ved den minste grad av usikkerhet anbefales utredning til diagnosen er sikker.
  • Hos kvinner over 50 år anbefales så godt som alltid utredning for å få sikker diagnose dersom det påvises en ny kul i brystet.

Diagnostikk av godartet kul i brystet

Mammografi

Selv om grovt sett ni av ti nye kuler som oppdages, er godartede, er det viktig å ta dette på alvor. I mange tilfeller er videre utredning ikke nødvendig, men jo eldre kvinnen er, desto oftere vil det være behov for tilleggsundersøkelser. Mammografi benyttes for å identifisere små forandringer og brukes som hjelpemiddel for å skille mellom godartet og ondartet kul. Noen ganger gir ikke mammografibildene sikkert svar, og da benyttes ofte ultralyd som supplement. Dersom det påvises kuler, og bildene ikke er 100 prosent avklarende, tas det også vevsprøve fra kulen (biopsi) for å kunne gjøre en mikroskopisk undersøkelse av vevet slik at diagnosen blir så sikker den kan bli.

De fleste kuler oppdages av kvinnen selv ved egenundersøkelse. Dersom du har fått påvist en godartet kul i brystet, er faren for å få kreft senere ikke større enn hos enhver annen kvinne. Det anbefales at du fortsetter med egenkontroll, og tar fornyet kontakt med lege dersom det dukker opp nye kuler, eller dersom den gamle kulen tydelig vokser.

Behandling av godartet kul i brystet

Som regel er det ikke behov for behandling dersom det er avklart at kulen i brystet er godartet. Det er gode grunner for ikke å fjerne kulen:

  • Kirurgi kan endre formen og konsistensen på brystet. Etter et inngrep vil det alltid dannes arrvev som over tid vil skrumpe og som kan påvirke utseende til brystet, samt at arrvevet blir enda vanskeligere å skille fra en kreftsvulst.
  • Mange godartede kuler forsvinner av seg selv.
  • Ofte er det mange godartede kuler i brystene.

Dersom du ikke fjerner kulen, er det viktig at du følger med kulen. Om den vokser eller på annen måte endrer seg, må du kontakte lege.

Noen velger å få fjernet kulen for å få fred med seg selv.

Vil du vite mer?