Informasjon

Kreft i ytre kjønnsorganer

Kreft i de ytre kjønnsorganer utgjør omtrent fem prosent av alle tilfeller av underlivskreft. Typiske symptomer er kløe, irritasjon og eventuelt smerte.

Hva er kreft i ytre kjønnsorgener?

Med kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner menes svulstutvikling i de ytre, synlige deler av kjønnsorganene. Det vil si svulster som starter i kjønnsleppene, klitoris, rundt urinrørsåpningen, eller omkringliggende hud eller slimhinne. Svulst i skjeden regnes ikke til ytre kjønnsorganer, men omtales også i dette dokumentet.

Forekomst av kreft i ytre kjønnsorgan

Kreft i de ytre kjønnsorganer utgjør cirka fem prosent av alle tilfeller av underlivskreft. Totalt påvises denne typen svulster hos omtrent 140 kvinner hvert år i Norge. Kreft i skjeden er langt mer sjelden med kun 12-14 tilfeller årlig. Disse kreftformene finnes først og fremst hos eldre kvinner, gjennomsnittsalder når diagnosen stilles, er ca. 60-65 år.

Årsaker til kreft i ytre kjønnsorgan

Årsaken er i mange tilfeller ukjent. Men hos noen kvinner kan en hudsykdom som fører til fortykkelse av huden (lichen sclerosus et atroficus) være en forløper til ondarta utvikling, selv om de fleste med denne hudlidelsen ikke får kreft. Det er også sett at infeksjon med HPV (humant papillomavirus), det samme viruset som kan føre til livmorhalskreft, også kan føre til kreft i ytre kjønnsorganer og/eller skjeden.

Symptomer og tegn på kreft i ytre kjønnsorgan

I de ytre kjønnsorganer vil svulstutvikling oftest vise seg som ujevnheter i hud eller slimhinne, etter hvert med dannelse av en kul og eventuelt sårdannelse. Typiske symptomer er kløe, irritasjon, eventuelt smerte. En svulst i skjeden er ikke like lett å se, men gir typiske symptomer med utflod, blødninger og smerter.

Diagnostikk av kreft i ytre kjønnsorgan

En svulst i de ytre kjønnsorganer er oftest lett synlig både for kvinnen selv og for legen. I typiske tilfeller vil kreftdiagnosen være enkel å stille, men i mange tilfeller kan det være liten forskjell på godartede og ondartede forandringer. Sikker kreftdiagnose får man i slike tilfeller etter at vevsprøve fra svulsten, eller hele svulsten, blir undersøkt i mikroskop. Svulst i skjeden påvises ved vanlig gynekologisk undersøkelse. Dersom pasient eller lege har mistanke om kreftsvulst i de ytre kjønnsorganer eller i skjeden, henvises til gynekolog eller til spesialavdeling for kreftbehandling.

I sykehus blir det foretatt grundige undersøkelser, inkludert gynekologisk undersøkelse, CT og/eller MR av bekken og mageregion, for å kartlegge svulstens omfang og eventuelt spredning.

Behandling av kreft i ytre kjønnsorgan

Behandlingen er først og fremst kirurgisk, det vil si at svulsten fjernes under operasjon. Kirurgi i dette området på kroppen er teknisk krevende, og resultatene blir bedre hos personer som har erfaring og spesialkunnskaper. Behandlingen er derfor sentralisert til større sykehus hvor det er egne spesialister innen gynekologisk kreftkirurgi. Valg av kirurgisk metode, og eventuelt tilleggsbehandling med stråling eller cellegifter, avhenger av utredningen og hvilket stadium sykdommer er i.

Forløp og prognose ved kreft i ytre kjønnsorgan

Svulstene i ytre kjønnsorganer kan oftest oppdages tidlig, før eventuell spredning lokalt eller til andre organer. I slike tilfeller er utsiktene til helbredelse gode. Ved behandling i sykdommens tidligste stadium vil åtte til ni av ti tilfeller med kreft i ytre kjønnsorganer bli helbredet. Ved skjedekreft i tidlig stadium vil syv til åtte av ti bli helbredet. Dersom sykdommen har kommet langt, er prognosen dårligere.