Informasjon

Kul i brystet

Når bør du søke lege?

  • Det er en kjensgjerning at hver 13. norske kvinne får brystkreft. Det er derfor en god regel at kul i brystet bør undersøkes av lege og utredes ved mistanke om brystkreft.
Forrige side Neste side