Informasjon

Muskelknuter (myomer) i livmoren

Muskelknuter eller myomer er godartede svulster som utgår fra den glatte muskulaturen i livmoren. Symptomer kan være kraftige menstruasjonsblødninger og menstruasjonssmerter, og følelse av oppfylthet og tyngde i underlivet, men de fleste har ingen plager.

Hva er myomer i livmoren?

Myomer

Myomer eller muskelknuter er godartede svulster som utgår fra den glatte muskulaturen i livmoren (uterus). Det kan ofte være flere myomer i livmor. Mindre myomer gir som regel ingen symptomer. Med økende størrelse av myomene øker sjansen for at de kan medføre plager.

Det er stort sprik i forekomst som rapporteres i ulike studier, og det angis forekomster fra fem prosent til 77 prosent avhengig av hvilke kvinner som studeres og hvilken diagnostisk metode som brukes (for eksempel ultralyd). Kun 15 prosent til 30 prosent av de med knuter i livmoren har symptomer fra disse.

Symptomer på myomer i livmoren

De fleste har ingen symptomer. Symptomer som ofte tilskrives myomer, er kraftige menstruasjonsblødninger og menstruasjonssmerter (dysmenoré). Sjeldnere plager er bekkensmerter og trykkfornemmelser. Noen kan ha vansker med å bli gravid (infertilitet). Store myomer kan gi følelse av oppfylthet og tyngde i underlivet. Plutselige smerter kan oppstå når områder i et myom dør på grunn av manglende blodtilførsel (infarkt i myomet), men dette skjer sjelden.

Årsaker til myomer i livmoren

Årsaken er uklar, men knutens vekst påvirkes av hormonene østrogen, veksthormon og progesteron. Østrogen og veksthormon stimulerer veksten av myomer, mens progesteron hemmer veksten. Myomer vokser så lenge kvinnen er fertil. Under svangerskap kan knuten øke i størrelse, forbli som før eller hos noen få krympe. Myomer slutter vanligvis å vokse etter overgangsalderen.

Diagnostikk av myomer i livmoren

Diagnosen kan i mange tilfeller stilles på grunnlag av en vanlig gynekologisk undersøkelse. Ved ultralydundersøkelse får man som regel sikker diagnose. Vevsprøve fra livmorhulen kan være aktuelt som del av utredning for kraftige menstruasjonsblødninger, men er ikke rutine ved mistanke om livmorknuter.

Behandling av myomer i livmoren

Hos de fleste er ingen symptomer og da unødvendig med behandling. Har du imidlertid plagsomme symptomer som kan tilskrives myomer, kan det være aktuelt å prøve medisinsk behandling. Medikamenter kan dempe rikelige blødninger og menstruasjonssmerter og trykkplager.

En mye brukt behandling dersom plagene består i rikelige blødninger, er innsetting av hormonspiral. Spiralen fører hos de fleste etterhvert til opphør av menstruasjon. Andre typer hormoner som brukes kan være gestagen implantat (p-stav), tabletter eller sprøyte (p-sprøyte). P-piller lan også være et alternativ. Betennelsesdempende tabletter (NSAIDS) kan forsøkes om du plages med mensrelaterte smerter. Et alternativ ved rikelige mensblødninger er traneksamsyre tabletter. Det øker blodlevringen i livmoren og gir på den måten mindre blødning.

Dersom det er betydelige plager som ikke lar seg kontrollere med medisiner, kan operasjon være riktig behandling. Det er hvorvidt du har senere barneønske, hvorvidt du ønsker beholde livmoren eller ei, antall og størrelse av myomene som i stor grad avgjør hvilken kirurgisk metode som velges.

Kirurgen kan fjerne enten myomet/-ene eller hele livmoren. En annen metode er embolisering av arteriene (pulsårene) som sørger for blodforsyningen til livmoren. Da føres et kateter inn i hovedpulsåren i lysken og videre inn i pulsåren (arterien) som forsyner livmoren. Små mikropartikler sprøytes inn og blokkerer de små blodårene. Inngrepet reduserer størrelsen på livmoren, nedsetter forekomsten av kraftige blødninger og minsker behovet for senere fjerning av livmoren. Det er uklart om inngrepet reduserer muligheten for senere graviditet.

En ny behandlingsmetode er varmebehandling av muskelknuten med fokuserte, høyintensive ultralydbølger. Ultralydapparatet er montert i en MR-maskin. Behandlingen fører til at myomene varmedestrueres og etter hvert skrumper. En slik behandling gjennomføres uten innvendig instrumentering. Metoden er ikke tilgjengelig ved alle sykehus og utføres foreløpig kun som del av en studie.

Prognosen ved myomer i livmoren

Myomer er godartete. De vokser vanligvis svært langsomt, men kan bli meget store og kan forstørres under graviditet. Myomene vil vanligvis gå tilbake etter overgangsalderen. Noen opplever at myomene vokser raskt og kan mangedoble størrelsen i løpet av få år.

Myomer øker risikoen for disse komplikasjonene:

  • Dersom hele eller deler av et myom plutselig dør (et infarkt i livmoren), kan man få smerter og feber.
  • Myom som vokser inn i livmorhulen, kan redusere muligheten til å bli gravid.
  • Hos gravide kan myomer føre til noe økt risiko for seteleie, for tidlige vannavgang og for tidlig fødsel, magesmerter i svangerskapet, keisersnitt og løsning av morkaken.

Risiko for spontanabort på grunn av myomer har vært omdiskutert. I en systematisk gjennomgang og samleanalyse som omfattet svært mange kvinner fant man ingen økt risiko for abort ved myomer i svangerskapet. 

Vil du vite mer?