Informasjon

Muskelknuter (myomer) i livmoren

Muskelknuter eller myomer er godartede svulster som utgår fra den glatte muskulaturen i livmoren. Symptomer kan være kraftige menstruasjonsblødninger og menstruasjonssmerter, og følelse av oppfylthet og tyngde i underlivet, men de fleste har ingen plager.

Hva er myomer i livmoren?

Myomer

Myomer eller muskelknuter er godartede svulster som utgår fra den glatte muskulaturen i livmoren (uterus). Det forekommer ofte flere myomer i samme livmor. Mindre myomer gir som regel ingen symptomer. Med økende størrelse av myomene øker sjansen for at de kan medføre plager.

I en ultralydstudie fant man myomer hos fire prosent av kvinner i alderen 20-30 år, 11-18 prosent hos kvinner i alderen 30-40 år og hos 33 prosent hos kvinner i alderen 40-60 år. Det er stort sprik i forekomst som rapporteres i ulike studier, og det angis forekomster fra fem prosent til 77 prosent avhengig av hvilke kvinner som studeres og hvilken diagnostisk metode som brukes (for eksempel ultralyd).

Symptomer på myomer i livmoren

Tilstanden er uten symptomer hos cirka halvparten av dem som har myomer. Symptomer som ofte tilskrives myomer, er kraftige menstruasjonsblødninger (menoragi hos cirka 30 prosent) og menstruasjonssmerter (dysmenoré). Sjeldnere plager er bekkensmerter og trykkfornemmelser. Det er uvisst om vansker med å bli gravid (infertilitet) og gjentatte aborter har sammenheng med myomer. Store myomer kan gi følelse av oppfylthet og tyngde i underlivet. Plutselige smerter kan oppstå når områder i et myom dør på grunn av manglende blodtilførsel (infarkt i myomet).

Årsaker til myomer i livmoren

Årsaken er uklar, men svulstens veksthastighet påvirkes av hormonene østrogen, veksthormon og progesteron. Østrogen og veksthormon stimulerer veksten av myomer, mens progesteron hemmer veksten. Myomer vokser så lenge kvinnen er befruktningsdyktig, og de har en tendens til å øke i størrelse under svangerskap. Myomer slutter å vokse og skrumper etter hvert inn etter overgangsalderen. Kvinner som ikke har vært gravide, får oftere myomer. Bruk av hormonbehandling (østrogen) etter overgangsalderen fører ikke til økt størrelse av myomer.

Diagnostikk av myomer i livmoren

Diagnosen kan som regel stilles på grunnlag av en vanlig gynekologisk undersøkelse. Blodprøver og celleprøver fra livmorhalsen og eventuelt fra innsiden av livmorhulen kan være aktuelt. Ved ultralyd-undersøkelse får man sikker diagnose.

Behandling av myomer i livmoren

I de fleste tilfeller er det unødvendig med behandling. Har du imidlertid sjenerende plager som kan tilskrives myomer, kan det være aktuelt å prøve medisinsk behandling. Dersom det er betydelige plager som ikke lar seg kontrollere med medisiner, kan operasjon være riktig behandling.

Den mest brukte behandlingen er innsetting av hormonspiral. Spiralen fører hos de fleste etterhvert til opphør av menstruasjon og myomene minker i størrelse. Et annet alternativ er medikamentet tranexamsyre (Cyklokapron®). Det øker blodlevringen i livmoren og gir på den måten mindre blødning.

Kirurgi kan bli aktuelt. Kirurgen kan da fjerne enten hele livmoren eller bare myomene. Det er antall og størrelse av myomene som i stor grad avgjør hvilken kirurgisk metode som velges.

En nyere metode er embolisering av arteriene (pulsårene) som sørger for blodforsyningen til muskelknuten. Da føres et kateter inn i hovedpulsåren i lysken og videre inn i pulsåren (arterien) som forsyner livmoren, helt til de mindre grenene til selve myomet. Små mikropartikler sprøytes inn og blokkerer de små blodårene. Det er ikke alle sykehus som bruker denne behandlingen, som vanligvis krever to dagers innleggelse. Det er smertefullt den første tiden etter inngrepet. Inngrepet reduserer størrelsen på livmoren, nedsetter forekomsten av kraftige blødninger og minsker behovet for senere fjerning av livmoren. Det er uklart om inngrepet reduserer muligheten for senere graviditet, men risikoen for spontanabort synes å være økt dersom du blir gravid etter å ha blitt behandlet på denne måten.

En ny behandlingsmetode er varmebehandling av muskelknuten med fokuserte, høyintensive ultralydbølger. Ultralydapparatet er montert i en MR-maskin. Behandlingen fører til at myomene varmedestrueres og etter hvert skrumper. En slik behandling gjennomføres uten innvendig instrumentering. Metoden er ikke tilgjengelig ved alle sykehus.

Prognosen ved myomer i livmoren

Myomer er godartete. De vokser vanligvis svært langsomt, men de kan bli meget store og kan forstørres under graviditet. Myomene vil gå tilbake etter overgangsalderen. Noen opplever at myomene vokser raskt og kan mangedoble størrelsen i løpet av få år.

Myomer øker risikoen for disse komplikasjonene:

  • Dersom hele eller deler av et myom plutselig dør (et infarkt i livmoren), kan man få smerter og feber.
  • Myom som vokser inn i livmorhulen, kan redusere muligheten til å bli gravid.
  • Hos gravide kan myomer føre til litt økt risiko for abort, seteleie, for tidlige rier, smerter, vanskelig fødsel og blødninger etter fødselen.

Vil du vite mer?