Informasjon, tilstand

PCOS, graviditet

PCOS og amming

Hvorfor kan det være vanskelig å amme med PCOS?

Amming er styrt av hormoner fra hypofysen (en del av hjernen) og reguleres av en rekke andre hormoner som igjen påvirkes av mange faktorer hos både mor og barn. Alt som kan innvirke på det fine samspillet mellom hormoner, kan påvirke ammingen. De aller fleste kvinner med PCOS får til å amme helt fint, men i noe mindre grad enn kvinner uten PCOS.

Vi vet også at kvinner med fedme har nedsatt evne til å amme, selv når de gjør sitt aller beste. Det vi vet om amming og PCOS tyder på at den viktigste årsaken til nedsatt ammeevne er fedme, men vi kan ikke utelukke at PCOS eller andre faktorer spiller inn.

Lse mer om: Amming

Forrige side Neste side