Informasjon, tilstand

PCOS, graviditet

De aller fleste kvinner med PCOS blir gravide og føder barn, akkurat som kvinner uten PCOS. Men det kan ta lengre tid å oppnå graviditet og flere med PCOS trenger medisinsk hjelp med å bli gravide.

PCOS og graviditet

Det sirkulerer mange skremmende myter om PCOS og graviditet. Et svært viktig budskap er: de aller fleste kvinner med PCOS blir gravide og føder barn, akkurat som kvinner uten PCOS. Men det kan ta lengre tid å oppnå graviditet og flere med PCOS trenger medisinsk hjelp med å bli gravide. Statistikken viser at kvinner med PCOS blir gravide litt senere med sitt første barn og føder i gjennomsnitt noe færre barn enn kvinner uten PCOS.

Hvorfor kan det være vanskeligere å bli gravid med PCOS?

Ett av de vanligste symptomene på PCOS er sjeldne menstruasjoner. Det er også et av tre symptomer som man baserer PCOS diagnosen på. Fravær av menstruasjoner eller sjeldne menstruasjoner er et tegn på uteblitt eller sjelden eggløsning. Uten eggløsning blir man ikke gravid. Normalt har kvinner 12 til 13 eggløsninger og menstruasjoner på et år. De som har tre til fire eggløsninger på ett år, har naturligvis lavere sjanse for å bli spontant gravide.

Hvilke metoder finnes for å bli gravid ved PCOS om man ikke har/sjelden har naturlig eggløsning?

Eggløsning kan påvirkes av mange faktorer både hos kvinner med og uten PCOS. Overvekt/fedme, høye insulinnivåer, høye nivå av mannlige kjønnshormoner, forstyrrelser i hypofysen (som gir signaler om eggløsning til eggstokkene).

De vanligste tiltakene og behandling som øker/gir eggløsning er:

  • vektreduksjon om man er overvektig. Fem til ti prosent vektnedgang øker betydelig sjansen for eggløsning og graviditet.
  • metforminbehandling gir økt sjanse for eggløsning og graviditet
  • eggløsningsstimulerende medisin er effektivt
  • noen gang tyr man til IVF (prøverørsbehandling)

Les mer om: Hvordan øke sjansen for å bli gravid?

Råd til deg som har PCOS og planlegger å bli gravid

For kvinner med PCOS som planlegger å bli gravid, er det viktig å huske at mange blir gravide «spontant» uten hjelp av medisiner eller behandling. Det er viktig med en «før-graviditets-helsesjekk» hos fastlegen. Målet med det er at man skal optimalisere det som det kan gjøres noe med, før graviditeten. Det kan være både generelle og spesifikke tiltak som å:

  • slutte med tobakk/alkohol
  • starte opp med folat
  • vurdere om det er nødvendig/mulig med vektreduksjon
  • utelukke høyt blodtrykk og diabetes (ta HbA1c)
  • hvis man har noen annen kronisk sykdom, sørge for at den er best mulig behandlet
  • se over faste medisiner og vurdere om disse kan brukes i graviditet, eventuelt bytte til andre

Råd ved oppnådd graviditet 

Kvinner med PCOS blir gravide og får barn i omtrent like stor utstrekning som andre kvinner, men det kan ta lengre tid og de kan trenge hjelp til det. PCOS diagnose bør føres på "helsekort for gravide". Kvinner med PCOS bør følge den vanlige svangerskapsomsorgen hos fastlege/jordmor som alle kvinner er tilbudt i Norge. Det anbefales å ta en HbA1c (langtidsblodsukker) i tidlig graviditet og en glukosebelastning i midten av graviditeten, uavhengig av KMI og alder. Det er økt forekomst av svangerskapsdiabetes og for tidlig fødsel hos kvinner med PCOS.

Lse mer om: Svangerskapsomsorgen 

Hvorfor er det høyere risiko for å få svangerskapsdiabetes ved PCOS?

I Norge og i andre nordiske land utvikler cirka én av fire kvinner med PCOS svangerskapsdiabetes. Grunnen til det er at kvinner med PCOS har insulinresistens (noen mere - andre mindre). Insulinresistensen øker normalt under graviditeten hos alle kvinner, men ekstra mye hos de med PCOS. På et tidspunkt klarer ikke bukspyttkjertelen å lage nok insulin og da går blodsukkeret opp og gir svangerskapsdiabetes.

Overvekt og fedme øker også insulinresistensen helt uavhengig av PCOS. Størst risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes er hos kvinner som både har overvekt/fedme og PCOS i utgangspunktet, og legger på seg for mye under graviditeten.

Grunnen til at man undersøker for og behandler svangerskapsdiabetes er at den i sin tur øker risikoen for andre svangerskapskomplikasjoner, så som spontanabort, svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og økt sjanse for store fostre med høyere risiko for overvekt/fedme og diabetes i barne- og voksenlivet.

Les mer om: Svangerskapsdiabetes

PCOS og amming

Hvorfor kan det være vanskelig å amme med PCOS?

Amming er styrt av hormoner fra hypofysen (en del av hjernen) og reguleres av en rekke andre hormoner som igjen påvirkes av mange faktorer hos både mor og barn. Alt som kan innvirke på det fine samspillet mellom hormoner, kan påvirke ammingen. De aller fleste kvinner med PCOS får til å amme helt fint, men i noe mindre grad enn kvinner uten PCOS.

Vi vet også at kvinner med fedme har nedsatt evne til å amme, selv når de gjør sitt aller beste. Det vi vet om amming og PCOS tyder på at den viktigste årsaken til nedsatt ammeevne er fedme, men vi kan ikke utelukke at PCOS eller andre faktorer spiller inn.

Lse mer om: Amming

Vil du vite mer?