Informasjon

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Endringer i sukker og fettomsetningen

En viktig del av sykdomsbildet ved PCOS er at det med årene oppstår forstyrrelser i forbrenningen, såkalte metabolske endringer. Hormonkontrollen av sukker i kroppen (insulin) virker dårligere og ganske mange får type 2-diabetes. I tillegg har mange høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Alle disse forholdene er risikofaktorer for å få hjerte- og karsykdom senere i livet. Foruten å behandle symptomene på PCOS er det derfor svært viktig å sette i verk tiltak som minsker risikoen for fremtidig hjerte- og karsykdom.

Forrige side Neste side