Informasjon

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Prognose ved PCOS

Tilstanden er kronisk, men behandling og vektreduksjon kan minske plagene en god del. Ufrivillig barnløshet er et problem for mange. Siden det er økt risiko for å utvikle diabetes og hjerte- og karsykdom, er prognosen også avhengig av om du klarer å kontrollere vekten og inntaket av fettstoffer og sukker.

Kvinner med PCOS i graviditet følges opp i primærhelsetjenesten (allmennlegen og jordmor), og henvises til spesialisthelsetjenesten etter samme retningslinjer som andre kvinner.

Forrige side Neste side