Informasjon

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en tilstand som kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og/eller uregelmessige menstruasjoner.

Prognose ved PCOS

Tilstanden er kronisk, men behandling og vektreduksjon kan minske plagene en god del. Ufrivillig barnløshet er et problem for mange. Siden det er økt risiko for å utvikle diabetes og hjerte- og karsykdom, er prognosen også avhengig av om du klarer å kontrollere vekten og inntaket av fettstoffer og sukker.

Kvinner med PCOS i graviditet følges opp i primærhelsetjenesten (allmennlegen og jordmor), og henvises til spesialisthelsetjenesten etter samme retningslinjer som andre kvinner.

Forrige side Neste side