Informasjon

Sarkom i livmoren

Sarkom i livmoren er en sjelden kreftform. Den er vanligvis mer ondartet enn andre krefttyper utgående fra livmoren. Hovedbehandlingen består i å fjerne livmoren og svulsten.

Sarkom i livmoren

Et sarkom i livmoren er en sjelden form for kreft i livmoren. Slike kreftformer utvikler seg fra bindevev, slimhinnevev eller glatte muskelceller i livmoren. Det finnes en rekke undertyper av sarkom i livmoren. Sarkomer er mer aggressive, ondartede, og har dårligere leveutsikter enn andre krefttyper i livmoren som endometriekreft eller livmorhalskreft.

Tilstanden er som sagt sjelden. Det oppstår rundt 1,7 nye tilfeller per 100 000 kvinner per år i Norge, omtrent 25 nye tilfeller årlig. I USA oppstår 0,36 tilfeller per 100 000 per år. Sarkomer utgjør syv til ni prosent av alle kreftsvulster i livmoren. Gjennomsnittlig alder for opptreden av sarkom i livmoren er 55 år.

Årsak

Sarkomer er en gruppe kreftsvulster som oppstår i bindevev, ben- og bruskvev, muskulatur og fettvev. Vi kjenner ikke årsaken til sarkom i livmoren. Siden tilstanden er såvidt sjelden, vet vi heller ikke noe særlig om disponerende faktorer, men det kan synes som arv spiller en rolle.

Kreftsvulsten kan spre seg til andre organer i bukhulen via lymfesystemet og via blodet. Tidlig spredning skjer ofte gjennom blodet og som oftest til lungene.

Symptomer

Symptomene er ukarakteristiske. De vanligste symptomene er blødning fra underlivet, trykk og ubehag i bekkenet, eventuelt magesmerter, forstørret livmor eller stor mage.

Diagnostikk

Legeundersøkelsen kan avdekke forstørret livmor eller funn av svulstmasser i bekkenet. Ultralyd, CT og MR er bildediagnostikk som kan klargjøre tilstanden. Endelig diagnose stilles først i forbindelse med operasjon og etter mikroskopisk bedømmelse av svulstvevet.

Behandling

Operasjon med fjerning av svulsten og hele livmoren og eventuelt eggstokkene er hovedbehandlingen. Under operasjonen bedømmes hvor fremskreden kreftsykdommen er. Videre behandling som kjemoterapi eller hormonbehandling avhenger av kreftsvulstens vevstype (histologi) og om det foreligger spredning. Strålebehandling er sjelden aktuelt.

Prognose

Prognosen er dårligere enn for andre kreftformer utgående fra livmoren. Fem års overlevelse er rundt 35 prosent, men jo tidligere diagnosen stilles, jo bedre prognose.

Vil du vite mer?