Informasjon, veiviser

Blødning etter overgangsalderen

Blødning etter overgangsalderen er blødning fra livmoren via skjeden som oppstår ett år eller senere etter at du har passert overgangsalderen. Den uventede blødningen fra skjeden er som regel smertefri.

Hva er blødning etter overgangsalderen?

 • Overgangsalderen er karakterisert ved at eggstokkene slutter å produsere egg, hormonproduksjonen i eggstokkene avtar og blir etter hvert borte. Dette fører i første omgang til at menstruasjonen blir uregelmessig, og etter hvert uteblir.
 • Gjennomsnittsalder for siste menstruasjon (menopause) i Norge er cirka 53 år.
 • Det kalles blødning etter menopause (postmenopausal blødning) når det kommer blødning mer enn ett år etter siste menstruasjonsblødning.

Hormonbehandling

 • Noen kvinner starter med hormonbehandling i overgangsalderen. De fleste preparatene som benyttes, fører til menstruasjonslignende blødninger en gang hver måned. Regelmessige blødninger som er forårsaket av behandling, er normalt og ønsket for å minske risikoen for kreftutvikling.
 • Hos noen kvinner benyttes hormontabletter hvor det ikke er beregnet å komme menstruasjoner. Også hos disse kvinnene kan det forekomme små blødninger de første tre til fire månedene av behandlingen. Dersom det oppstår blødninger senere, bør det føre til undersøkelse hos lege for å avklare årsaken.
 • Hos kvinner som ikke bruker hormoner, skal det normalt ikke blø etter overgangsalder. Blødning etter overgangsalder betraktes som mulig kreft inntil det motsatte er bevist. Slike tilfeller skal med andre ord alltid undersøkes nærmere.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Hormonbehandling
  • Østrogenbehandling er den vanligste årsaken til postmenopausal blødning. Dersom du bruker et østrogenpreparat som har tilsatt gestagen, og du tar pauser mellom hvert brett, vil livmorslimhinnen med jevne mellomrom avstøtes. Dette gir en menstruasjonsliknende blødning og er helt normalt.
  • Også østrogenpreparater som normalt ikke skal gi menstruasjon, kan gi uskyldige småblødninger.
 • Polypper på livmoren
  • Godartede polypper i livmorhalsen kan også blø
 • Atrofisk vaginitt, tynn og tørr skjedeslimhinne
  • Skyldes betydelig reduksjon i kroppens produksjon av kvinnelige kjønnshormoner etter menopausen (opphør av menstruasjonen). Små rifter kan gi mindre blødninger, særlig etter samleie.
 • Kreft i livmorhulen, endometriekreft
  • Er den hyppigste kreftformen i underlivet hos kvinner etter overgangsalderen. Det oppstår årlig mer enn 700 nye tilfeller i Norge
  • 90 prosent av pasientene er over 50 år
  • Sannsynligheten for endometriekreft ved postmenopausal blødning er fem til ti prosent, men sjansen øker med alder og risikofaktorer

Sjeldnere årsaker

 • Muskelknute(r) i livmoren, myom(er)
  • Kan i noen tilfeller gi postmenopausal blødning.
 • Kreft i livmorhalsen
  • Det oppstår knapt 300 tilfeller per år i Norge
  • Symptomene er spontane blødninger eller kontaktblødninger, unntaksvis smerter
 • Kreft i eggstokkene
  • Er en svært sjelden årsak til blødning
  • Sykdommen gir lite symptomer i tidlige stadier
  • Antall nye tilfeller per år er knapt 500 i Norge

Når bør du søke lege?

 • Blødning etter overgangsalderen bør alltid undersøkes av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

 • Blødningsmønsteret vil ofte gi antydning om hva som er forklaringen.

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Har du hatt flere episoder med blødning etter overgangsalderen?
  • Det har vært en enkeltstående hendelse
  • Det har skjedd flere ganger !
  • Det er ofte spor av blod !
  • Jeg blør hele tiden !
 • Kan forklaringen på blødningen være?
  • En rift
  • Har skjedd en gang etter samleie
  • Har skjedd flere ganger etter samleie
  • Hard fysisk anstrengelse
  • Nei, blødningen kommer uten forvarsel
 • Andre symptomer?
  1. Smerter i underlivet sammen med blødning
  2. Smerter i underlivet uavhengig av blødning
  3. Tyngde og pressfølelse i underlivet
  4. Tørr og lett sårbar slimhinne i skjeden
  5. Økt utflod
  6. Nedsatt matlyst
  7. Vektnedgang mer enn 3 kg siste måned
 • Når opphørte menstruasjonen din?
  • Mindre enn ett år siden
  • Ett til tre år siden
  • Mer enn tre år siden
 • Mulige årsaker?
  1. Bruker hormonmedisin for å dempe overgangsplager
  2. Bruker blodfortynnende medisin

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta gynekologisk undersøkelse og ta celleprøver fra livmorhulen og livmorhalsen.
 • Det kan også være aktuelt å ta noen blodprøver. 

Andre undersøkelser

 • Ultralyd for å påvise eventuelle svulster.
 • Hysteroskopi, der man fører et skop inn i livmoren slik at man kan se på livmorslimhinnen.
 • Utskrapning av livmorslimhinne gjøres ofte, men er ikke alltid nødvendig.

Henvisning til spesialist eller sykehus

 •  I de tilfeller legen ikke kan utelukke kreft, vil pasienten henvises til videre undersøkelser hos en gynekolog.

Illustrasjoner