Informasjon

Endometriose

Temaside om Korona

Behandling av barnløshet

Kirurgisk behandling kan i noen tilfeller bedre fruktbarheten. Hormonbehandlingen som brukes mot smertene vil ha prevensjonseffekt. Ved infertilitet er assistert befruktning et godt behandlingstilbud med gode resultater. Tre av fire kvinner med endometriose og infertilitet blir gravide spontant eller som følge av assistert befruktning.

Forrige side Neste side