Informasjon

Endometriose

Behandling av barnløshet

Kirurgisk behandling kan i noen tilfeller bedre fruktbarheten, mens hormonbehandlingen som brukes mot smertene ikke har en slik effekt. Tvert imot vil hormonbehandling virke som prevensjon og utsette den naturlige muligheten for graviditet. Ved fortsatt barnløshet er assistert befruktning slik som prøverørsbehandling (IVF, In Vitro Fertilisering) et godt behandlingstilbud. Tre av fire kvinner med endometriose og infertilitet blir gravide spontant eller som følge av assistert befruktning.

Forrige side Neste side