Informasjon

Endometriose

Temaside om Korona

Forløp

Graviditet og fødsel

Dersom du blir gravid, vil svangerskapet vanligvis forløpe som hos andre kvinner. Enkelte kan oppleve smerteøkning de første månedene, men hos de fleste vil smertene bli borte i løpet av graviditeten. Ved endometriose er det i nyere studier antydet en noe økt risiko for svangerskapskomplikasjoner som forliggende morkake. Adenomyose -endometriose i livmor, kan gi noe økt risiko for spontanabort.

Den smertefrie perioden under svangerskapet vil vanligvis fortsette etter fødselen frem til menstruasjonen kommer tilbake. Ved amming vil menstruasjonen hos de fleste utsettes, og smertene utsettes samtidig.

Etter overgangsalderen

Etter overgangsalder forsvinner endometrioseplagene hos de aller fleste. Dersom du på grunn av overgangsplager får behov for å bruke hormontilskudd, kan dette føre til at plagene kommer tilbake, ved opphør av behandling vil symptomene forsvinne.

Langtidsutsikter

Effekten av hormonbehandling og operasjon er god, men tilstanden helbredes ikke, og det kan bli behov for gjentatte behandlinger. Endometriose er ufarlig, men kan være svært plagsomt.

Forrige side Neste side