Informasjon

Endometriose

Endemetriose gir ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, eventuelt smerter ved eggløsning og hos en del kroniske smerter. Vanlig behandling mot smertene er NSAIDs og hormonbehandling, så som p-piller.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  • Denne pasientinformasjonen er delvis basert på en informasjon laget av overlege Mette Haase Moen ved Kvinneklinikken, St Olavs Hospital.
Forrige side