Informasjon

Gynekologiske fistler til urinveier og tarm

Gynekologiske fistler er en unormal forbindelse mellom urinveier og indre kjønnsorganer (urogenitale fistler) eller mellom tarm og indre kjønnsorganer (enterogenitale fistler).

I industrialiserte land er forekomsten av gynekologiske fistler lav, men på verdensbasis oppstår det 100 000 nye tilfeller per år.

Hopp til innhold

Hva er gynekologiske fistler?

Sidebilde av genitalia interna
Sidebilde av genitalia interna

En fistel er en rørformet kanal fra et hulrom til et annet, f.eks. mellom tarm og urinblære, eller fra et hulorgan og ut til huden. Gynekologiske fistler er en kommunikasjon mellom urinveier og indre kjønnsorganer (urogenitale fistler) eller mellom tarm og indre kjønnsorganer (enterogenitale fistler). Urogenitale fistler finnes fra blære, urinrør eller urinleder til skjeden, livmoren eller egglederne. Enterogenitale fistler finnes fra endetarmsåpningen, endetarmen, tykktarmen eller tynntarm til skjede, livmor eller eggledere. Slike fistler gir lekkasje av urin eller avføring.

Internasjonalt er gynekologiske fistler et stort helseproblem som oftest avspeiler utilstrekkelig fødselshjelp i den tredje verden. I industrialiserte land er mønsteret annerledes.

Det antas at mer enn to millioner kvinner verden over lider av denne tilstanden og det oppstår ca. 100.000 nye tilfeller årlig. Urovaginale fistler (mellom urinveier og skjede) forekommer nesten dobbelt så hyppige som rektovaginale (mellom endetarm og skjede), og bare i Nigeria regner man med 10.000 nye tilfeller hvert år. Tallene er basert på antall kvinner som søker medisinsk hjelp for tilstanden og er trolig for lavt estimert. I utviklingsland skyldes gynekologiske fistler nesten utelukkende manglende eller feilaktig fødselshjelp.

I industrialiserte land er forekomsten lav og tilskrives bekkenkirurgi i 90% av tilfellene. Mens urogenitale fistler utgjør ca. 95% av fistelproblemene hos kvinner i utviklingsland fant man i en norsk studie at de utgjorde bare 25% av tilfellene. Det er rapportert at fistler etter fjerning av livmoren forekommer ved åtte av 10.000 inngrep. Etter strålebehandling for livmorhalskreft oppstår vesikovaginal og/eller rektovaginal fistel hos ca 5%. Fistler etter fødsler er sjeldne i Norge, anslagsvis 1/10 000 fødsler, og er oftest små og lave (dvs. nær skjedåpningen mot endetarm).

Omtalen videre beskriver gynekologiske fistler slik de arter seg i Norge.