Informasjon

Gynekologiske fistler til urinveier og tarm

Gynekologiske fistler er en unormal forbindelse mellom urinveier og indre kjønnsorganer (urogenitale fistler) eller mellom tarm og indre kjønnsorganer (enterogenitale fistler).

Hva er gynekologiske fistler?

Sidebilde av genitalia interna
Sidebilde av genitalia interna

En fistel er en rørformet kanal fra et hulrom til et annet, f.eks. mellom tarm og urinblære, eller fra et hulorgan og ut til huden. Gynekologiske fistler er en slik "falsk kanal" mellom urinveier og indre kjønnsorganer (urogenitale fistler) eller mellom tarm og indre kjønnsorganer (enterogenitale fistler). Urogenitale fistler finnes fra blære, urinrør eller urinleder til skjeden, livmoren eller egglederne. Enterogenitale fistler finnes fra endetarmsåpningen, endetarmen, tykktarmen eller tynntarm til skjede, livmor eller eggledere. Slike fistler gir lekkasje av urin, luft eller avføring.

Internasjonalt er gynekologiske fistler et stort helseproblem i utviklingsland, som egel forårsaket av skader under fødsel. I industrialiserte land er dette sjeldnere. 

Det antas at cirka én millioner kvinner verden over lider av denne tilstanden og det oppstår ca. 100.000 nye tilfeller årlig. Urovaginale fistler (mellom urinveier og skjede) forekommer nesten dobbelt så hyppige som rektovaginale (mellom endetarm og skjede), og bare i Nigeria regner man med 10.000 nye tilfeller hvert år. 

I industrialiserte land er forekomsten lav. I de fleste tilfellene er dette en kompikasjon etter operasjoner i bekkenet. Det er rapportert at fistler etter fjerning av livmoren forekommer ved åtte av 10.000 inngrep. Etter strålebehandling for livmorhalskreft oppstår fistel hos ca 5 prosent. Fistler etter fødsler er sjeldne i Norge, anslagsvis 1 per 10 000 fødsler. 

Omtalen videre beskriver gynekologiske fistler slik de arter seg i Norge.

Neste side