Informasjon

Lichen sclerosus et atrophicus

Lichen sclerosus et atrophicus er en tilstand karakterisert ved utslett, kløe, smerte og ubehag rundt kjønnsåpningen. Unntaksvis kan tilsvarende hudforandringer forekomme også andre steder på kroppen.

Hva er lichen sclerosus et atrophicus?

Dette er en hudlidelse i skrittet hos kvinner. Unntaksvis kan tilstanden også forekomme andre steder på kroppen. Tilstanden er karakterisert ved kløe, smerte og ubehag rundt kjønnsåpningen. Plagene kan gi problemer med å gjennomføre samleie. Det kan ses hudforandringer i form av hvite, røde, pigmenterte, hevede utslett, noen ganger med små sår. Noen kaller dette for hvitflekksyken.

Den nøyaktige forekomsten er ikke kjent, men tilstanden er ganske vanlig. De fleste tilfellene forekommer hos kvinner etter overgangsalderen, men tilstanden kan ses hos kvinner i alle aldersgrupper. I sjeldne tilfeller opptrer tilstanden også hos menn med sårdannelse på ytre deler av penis.

Årsak

Årsaken er ukjent. Det kan forekomme flere tilfeller i samme familie av begge kjønn. Det finnes ingen klare teorier om årsak, selv om autoimmun sykdom kan mistenkes hos noen. Hos tre til fem prosent av dem med denne tilstanden kan utslettet med tiden utvikle seg til hudkreft (plateepitelkarsinom).

Symptomer og tegn

Typiske plager er kløe og smerter, og det kan foreligge synlige hudforandringer på og rundt kjønnsleppene. Huden blir blek eller hvit, enten flekkvis eller i hele vulvaområdet - eller unntaksvis på andre lokalisasjoner, for eksempel på halsen.

Enkelte klager over smerter ved samleie. Det skyldes arrdannelse og sammenvoksninger omkring skjedeåpningen. Noen ganger strammer huden rundt skjedeåpningen seg så mye at det kan være vanskelig eller umulig både å gjennomføre samleie og til og med å late vannet.

Lichen sclerosus er karakterisert ved "sigarettpapir"-hud, det vil si hud som er tynn, hvit og rynket. Inngangen til skjeden kan bli trang og "gro igjen". Det finnes også en variant (plateepitelhyperplasi) der det finnes flekker med fortykket hud og fargeendringer fra hvitt til grått.

Noen er uten symptomer, og tilstanden oppdages tilfeldig i forbindelse med rutinemessig gynekologisk undersøkelse.

Diagnostikk

Sykehistorien og de typiske hudforandringene gir ofte diagnosen. Noen ganger mistolkes tilstanden som en soppinfeksjon, men det oppstår ingen bedring med soppdrepende behandling. Ved usikkerhet om diagnosen vil legen ta en vevsprøve, eventuelt henvise deg til en spesialist som tar en slik prøve. Mikroskopi av vevsprøven vil da med stor sikkerhet kunne gi diagnosen.

Behandling

Målet med behandlingen er å helbrede eller lindre plager.

Siden huden ved lichen sclerosus er tynn, tørr og pergamentliknende, bør det tas hensyn til det ved enkle hygieniske tiltak. Du bør unngå overdreven tørking av huden etter vask eller bad. Fuktighetskrem eller -oppløsning bør brukes daglig. Unngå irritanter og allergener, bruk bomullsundertøy og unngå stramme, tettsittende klær. Seksuell avholdenhet kan være aktuelt for en periode dersom sex forverrer kløen og plagene, eventuelt den første tiden etter at behandlingen er startet.

Vanligvis behandles tilstanden med klobetasol (Dermovat®). Krem eller salve påsmøres to ganger daglig i 6-10 eller opptil 12 uker. Dosen trappes så ned til en gang daglig, senere en gang i uken. Ved ny oppblussing kan dosen økes til en til to ganger daglig i noen uker.

Behandlingsresistente tilfeller bør vurderes av hudlege, eventuelt plastisk kirurg. Det kan være aktuelt å injisere triamcinolon (kortison, Kenacort-T®) lokalt, eventuelt prøve frysebehandling (kryoterapi). Tretinoin (Aberela®) kan være et alternativ. Pimecrolimus (Elidel®) og tacrolimus (Protopic®) ser også ut til å være lovende alternativ.

Kirurgi reserveres for pasienter med påviste celleforandringer, eventuelt der det foreligger hudkreft. I tilfeller der inngangen til skjeden er grodd igjen, kan kirurgi gjøres for å lage god åpning igjen.

Prognose

Bare i helt sjeldne tilfeller kan tilstanden gå over i hudkreft. Denne krefttypen er vanligvis ufarlig og lar seg behandle med godt resultat.

For øvrig er lichen sclerosus en kronisk eller tilbakevendende hudlidelse. Prognosen er god, men intense plager kan dempe den seksuelle nytelsen. Med riktig behandling vil tilstanden vanligvis bedres i løpet av to til fire uker. I noen tilfeller er det nok med én kur, i andre tilfeller kan tilstanden komme tilbake og kreve nye kurer.

Vil du vite mer?

  • Lichen sclerosus et atrophicus - for helsepersonell