Informasjon

Gynekologisk utredning

Gynekologi er læren om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen.

Hva er gynekologi?

Gynekologi er læren om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen. Sykdommer kan være betennelser, svulster, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje.

Gynekologer har ekspertise om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Selv om en del gynekologer driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Mye utredning og behandling av sykdommer i kvinnens kjønnsorganer foregår derfor ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Gynekologisk undersøkelse

Utredning av mulig sykdom i de kvinnelige kjønnsorganer består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får gynekologen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Fremtredende symptomer kan være smerter, blødningsforstyrrelser, kuler og hevelser, urinlekkasje, plager i overgangsalderen, blødninger etter overgangsalderen.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om når plagene startet, hva de består i, hvordan de har utviklet seg, hva forverrer, hva lindrer, er menstruasjonene dine regelmessige, hvordan er formen din, tidligere sykdommer, har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket, hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige, og andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

 

Den gynekologiske undersøkelsen er spesiell. Legen inspiserer først de ytre kjønnsorganer for å se etter tegn til sykdom. Deretter føres et såkalt spekel inn i skjeden. Spekelet gjør det mulig for legen å se innover i skjeden. Spesielt viktig er det at legen kan se livmortappen, fordi det som regel tas celle- og bakterieprøver herfra. Etter at prøver er tatt, fjernes spekelet og legen kjenner på underlivet ditt. Det foregår dels ved at legen fører to fingre inn i skjeden, ev. en finger i skjeden og en finger i endetarmen. Legen kjenner på livmoren - har den normal form, beliggenhet, størrelse, bevegelighet? Legen kjenner på eggstokkene og vevet rundt livmoren - er det ømheter, oppfylninger eller svulster? Som regel gjør gynekologen dessuten en generell undersøkelse av deg.

 

Laboratorieundersøkelser

Blodprøver kan være til nytte i utredningen av sykdom i kvinnelige kjønnsorganer. Undersøkelse av urinen hører også med. Som nevnt er celleprøver og bakterieprøver fra bl.a. livmorhalsen av stor viktighet. Det kan også tas vevsprøver fra inne i livmorhulen.

Bildediagnostikk

En nøyaktig diagnose av sykdom i de innvendige kvinnelige kjønnsorganer vil ofte kreve bildeundersøkelser. Ultralyd er gjerne den første og viktigste undersøkelsen, dels foregår den ved at ultralydhodet beveges utenpå magen, dels føres ultralydhodet inn i skjeden. CT og MR er undersøkelser som av og til kompletterer ultralyd. Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg.