Informasjon

Gynekologisk utredning

Gynekologi er læren om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen.

Hva er gynekologi?

Gynekologi er læren om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i eggstokkene, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen. Sykdommer kan være betennelser, svulster, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje.

Gynekologer har ekspertise om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer. Selv om en del gynekologer driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Mye utredning og behandling av sykdommer i kvinnens kjønnsorganer foregår derfor ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Gynekologisk undersøkelse

Utredning av mulig sykdom i de kvinnelige kjønnsorganer består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser, ultralydundersøkelse av underlivet, eventuelt andre bildeundersøkelser.

Sykehistorien

Sykehistorien får gynekologen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Fremtredende symptomer kan være smerter, blødningsforstyrrelser, kuler og hevelser, urinlekkasje, plager i overgangsalderen, blødninger etter overgangsalderen.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om:

 • Når plagene startet?
 • Hva de består i?
 • Hvordan de har utviklet seg?
 • Hva forverrer?
 • Hva lindrer?
 • Er menstruasjonene dine regelmessige?
 • Hvordan er formen din?
 • Tidligere sykdommer?
 • Har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket?
 • Hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige?
 • Andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager?
 • Hvis dine problemer er knyttet til menstruasjonen, så finn ut datoene for dine siste blødninger.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

 

Den gynekologiske undersøkelsen er spesiell. Legen inspiserer først de ytre kjønnsorganer for å se etter tegn til sykdom. Deretter føres et såkalt spekel inn i skjeden. Spekelet gjør det mulig for legen å se innover i skjeden. Spesielt viktig er det at legen kan se livmortappen, fordi det som regel tas celle- og bakterieprøver herfra. Etter at prøver er tatt, fjernes spekelet og legen kjenner på underlivet ditt. Det foregår dels ved at legen fører to fingre inn i skjeden, ev. en finger i skjeden og en finger i endetarmen. Legen kjenner på livmoren - har den normal form, beliggenhet, størrelse, bevegelighet? Legen kjenner på eggstokkene og vevet rundt livmoren - er det ømheter, oppfylninger eller svulster? Som regel gjør gynekologen dessuten en generell undersøkelse av deg.

Når det utføres en gynekologisk undersøkelse, er det viktig å prøve å slappe av så mye som mulig og unngå å spenne seg eller knipe seg sammen. Hvis du kniper sammen, er det vanskelig for legen å vurdere forholdene riktig. Legen vil spørre deg under undersøkelsen om du har ømheter. Du må fortelle legen hvis noe gjør vondt eller føles ubehagelig.

 

Laboratorieundersøkelser

Blodprøver kan være til nytte i utredningen av sykdom i kvinnelige kjønnsorganer. Undersøkelse av urinen hører også med. Som nevnt er celleprøver og bakterieprøver fra bl.a. livmorhalsen av stor viktighet. Det kan også tas vevsprøver fra inne i livmorhulen.

Bildediagnostikk

En nøyaktig diagnose av sykdom i de innvendige kvinnelige kjønnsorganer vil ofte kreve bildeundersøkelser. Ultralyd er gjerne den første og viktigste undersøkelsen, dels foregår den ved at ultralydhodet beveges utenpå magen, dels kan ultralydhodet føres inn i skjeden. CT og MR er undersøkelser som av og til kompletterer ultralyd. Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg.