Informasjon

Akutt astma hos barn

Akutte alvorlige astmaanfall hos barn vil tidlig i forløpet kunne gi symptomer som betydelig tung pust, påvirket tale, ubehag i brystet, hoste, og barna vil gjøre store anstrengelser for å trekke pusten. Ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen.

Hva er akutt astma?

Akutte astmaanfall vil ofte være utløst av ytre faktorer, for eksempel luftveisinfeksjoner (hyppigst), pollen, dyrehår, støv, røyk, kulde og varme eller enkelte medisiner. Akutt astma er et astmaanfall med umiddelbart behov for behandling. De fleste astmatikere vil oppleve akutt astma av mer eller mindre alvorlig grad på et eller annet tidspunkt. Hos noen begynner sykdommen med et slikt anfall.

Akutte anfall er ofte en følge av gradvis forverring av kronisk, eventuelt underbehandlet astma, og det er ikke alltid mulig å finne utløsende faktorer.

Man kan inndele akutte astmaanfall etter alvorlighetsgrad i milde, moderate, alvorlige og livstruende anfall. Milde og moderate anfall kjennetegnes ved forsterkning av barnets astmasymptomer, som hoste og tungpusthet. Barnet blir imidlertid ikke svært påvirket av disse anfallene og er i stand til å snakke.

Milde og også noen moderate astmaanfall behandles ofte av foreldrene eller barnet selv, ved å bruke medisiner. I tillegg til korttidsvirkende beta-2-agonister (for eksempel Ventolin®, Bricanyl®) mot akutte symptomer brukes det vanligvis økt dose av inhalerte kortikosteroider i en periode.

Ved moderate - alvorlige astmaanfall bør det oppsøkes lege for vurdering av rett behandling og -tiltak. Akutt alvorlig astma kan være livstruende og krever sykehusinnleggelse. Vi skal se litt på hvordan alvorlige former for akutt astma arter seg, slik at du vet hva du skal gjøre dersom barnet ditt får et slikt anfall.

Neste side