Informasjon

Akutt astma hos barn

Akutt alvorlig astmaanfall hos barn vil tidlig i forløpet gi symptomer som betydelig tung pust, påvirket tale, smerter i brystet, hoste, og de vil gjøre store anstrengelser for å trekke pusten. Ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen.

Hva er akutt astma?

Astma hos barn

Akutt astma er et astmaanfall med umiddelbart behov for behandling. De fleste astmatikere vil oppleve akutt astma av mer eller mindre alvorlig grad. Hos noen begynner tilstanden med et slikt anfall.

Akutte astmaanfall vil ofte være utløst av ytre faktorer, for eksempel infeksjonssykdommer (hyppigst), pollen, dyrehår, støv, røyk, kulde og varme eller enkelte medisiner.

Akutte anfall er ofte en følge av gradvis forverring av kronisk, eventuelt underbehandlet astma, og det er ikke alltid mulig å finne utløsende faktorer.

Man kan inndele akutte astmaanfall etter alvorlighetsgrad i milde, moderate og alvorlige anfall. Milde og moderate anfall karakteriseres av forsterkning av barnets astmasymptomer, som hoste og tungpusthet. Barnet blir imidlertid ikke svært påvirket av disse anfallene, og er i stand til å snakke uforstyrret og normalt. Milde og moderate astmaanfall behandles vanligvis enkelt av foreldrene eller barnet selv, ved å bruke en type medisin som kalles korttidsvirkende beta-2 agonister (for eksempel Ventolin®, Bricanyl®).

Akutt astma kan være en alvorlig tilstand som av og til krever sykehusinnleggelse. Vi skal derfor se litt på hvordan alvorlige former for akutt astma arter seg, slik at du vet hva du skal gjøre dersom barnet ditt får et slikt anfall.

Når kreves sykehusinnleggelse?

Ved kraftige astmaanfall der symptomene vedvarer 15-30 minutter etter igangsatt behandling med korttidsvirkende beta-2 agonister, eller ved tilbakefall av astma innen to til tre timer etter behandling, bør kvalifisert helsepersonell vurdere om det er behov for tilleggsbehandling og ev. sykehusinnleggelse. Det samme er tilfelle dersom barnet blir svært medtatt.

Symptomer på alvorlig, akutt astma

Barn med akutte, alvorlige astmaanfall vil i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpust, ha påvirket tale, ha smerter eller ubehag i brystet, ha hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Barnet kan være blekt, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens. I slike tilfeller må barnet vurderes av kvalifisert helsepersonell som øyeblikkelig hjelp (ring 113).

Når anfallet har pågått en tid, vil barnet kunne bli utslitt og medtatt. Det har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting, og det blir stille. Dette er et svært alvorlig, livstruende tegn, og det haster med akuttbehandling og øyeblikkelig hjelp. Ring 113, hvis ikke allerede gjort.

Behandling av akutt astmaanfall

Opptre rolig. Oppjagede barn puster dårligere. Foreldrene bør sørge for at barnet får ro, helst i et svalt rom hvor barnet kan innta en behagelig stilling. Barnet må ikke overlates til seg selv under et astmaanfall.

Det kan variere hvilke medisiner legen har skrevet ut for akuttbehandling av barnet. Uansett er det viktig at foreldrene følger legens opplegg og er raske med å gi de medisinene som er foreskrevet for denne bruken.

Den viktigste typen medisiner for å behandle akutte astmaanfall kalles korttidsvirkende beta-2 agonister (for eksempel salbutamol, Ventolin®, Bricanyl®). Disse stoffene virker ved å åpne opp de trange luftveiene slik at luftpassasjen bedres. Avhengig av barnets alder og tilstand gis medisinene ved hjelp av spray med inhalasjonskammer, pulverinhalator, eller eventuelt via forstøverapparat (se behandling av astma hos barn). 

Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom barnet blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner og sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).

Oppfølging av akutte astmaanfall

Et akutt astmaanfall kan tyde på forverring av selve sykdommen, og det bør derfor føre til intensivert kontroll og fornyet gjennomgang av behandlingsopplegget. Fastlegen din vurderer om det kan være aktuelt at en spesialist undersøker barnet.

Riktig bruk av forebyggende behandling, som for eksempel med inhalasjonssteroider, minsker risikoen for akutte astmaanfall.

Vil du vite mer?

Astma hos barn