Informasjon

Akutt astma hos barn

Når kreves sykehusinnleggelse?

Ved kraftige astmaanfall der symptomene vedvarer i mer enn 15 minutter etter igangsatt behandling med korttidsvirkende beta-2-agonister, eller ved tilbakefall av astma innen to til tre timer etter behandling, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell. Lege eller annen helsepersonell vil vurdere behov for tilleggsbehandling og eventuelt sykehusinnleggelse. Ring 113 umiddelbart dersom barnet blir svært medtatt.

Forrige side Neste side