Informasjon

Akutt astma hos barn

Behandling av akutt astmaanfall

Opptre rolig. Barnet bør få ro, helst i et svalt rom hvor barnet kan innta en behagelig stilling. Barnet må ikke overlates til seg selv under et astmaanfall.

Det kan variere hvilke medisiner legen har skrevet ut for akuttbehandling av barnet. Uansett er det viktig at foreldrene følger legens opplegg og er raske med å gi de medisinene som er foreskrevet for denne bruken.

Den viktigste typen medisiner for å behandle akutte astmaanfall kalles korttidsvirkende beta-2-agonister (for eksempel salbutamol, Ventolin®, Bricanyl®). Disse stoffene virker ved å åpne opp de trange luftveiene slik at luftpassasjen bedres. Avhengig av barnets alder og tilstand gis medisinene ved hjelp av spray med inhalasjonskammer, pulverinhalator eller eventuelt via forstøverapparat (se behandling av astma hos barn). 

Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom barnet blir ganske medtatt, skal kvalifisert helsepersonell kontaktes. Legen vil ta stilling til behov for tilleggsbehandling, for eksempel en kort kur med kortisontabletter (Betapred® eller prednisolon). Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, sykehusinnleggelse, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).

Forrige side Neste side