Informasjon

Akutt astma hos barn

Oppfølging av akutte astmaanfall

Et akutt astmaanfall kan tyde på forverring av selve sykdommen, og det bør derfor føre til intensivert kontroll og fornyet gjennomgang av behandlingsopplegget. Fastlegen til barnet ditt vurderer om det kan være aktuelt at en spesialist undersøker barnet.

Riktig og regelmessig bruk av forebyggende behandling, vanligvis med inhalasjonssteroider, minsker risikoen for akutte astmaanfall. Det har vist seg at de fleste personer med astma, og dette gjelder både barn og voksne, bruker faktisk inhalatorene sine på feil måte.  Ta derfor med medisinene, inhalatorene og eventuelt annet inhalasjonsutstyr til kontroll. Da kan lege, sykepleier eller helsesekretær se om du bruker utstyret optimalt. Slik kan du få veiledning og gode råd om riktigere bruk av inhalasjonsmedisinen(e). 

Forrige side Neste side