Informasjon

Akutt astma hos voksne

Akutte alvorlige astmaanfall vil tidlig i forløpet gi symptomer som betydelig tung pust, smerter og ubehag i brystet, du vil ha problemer med å snakke, kraftig hoste, og gjøre store anstrengelser for å trekke pusten. Ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen.

Akutt alvorlig astmaanfall som ikke bedres raskt, eller som kommer tilbake etter kort tid, eller som fører til at du blir svært medtatt, skal føre til at lege kontaktes.
Akutt alvorlig astmaanfall som ikke bedres raskt, eller som kommer tilbake etter kort tid, eller som fører til at du blir svært medtatt, skal føre til at lege kontaktes.

Hva er akutt astma?

Akutt astma er et astmaanfall med umiddelbart behov for behandling. De fleste astmatikere vil oppleve akutt astma, og hos mange debuterer tilstanden med et slikt anfall.

Akutte astmaanfall vil ofte være utløst av ytre faktorer, f.eks infeksjonssykdommer, pollen, dyrehår, støv, røyk, kulde og varme eller enkelte medisiner.

Akutte anfall er ofte en følge av gradvis forverring av kronisk, eventuelt underbehandlet astma, og det er ikke alltid mulig å finne utløsende faktorer.

Man kan inndele akutte astmaanfall etter alvorlighetsgrad i milde, moderate og alvorlige anfall. Milde og moderate anfall karakteriseres av forsterkning av astmasymptomene, som hoste og tungpusthet. Du blir imidlertid ikke svært påvirket av disse anfallene, og du er i stand til å snakke uforstyrret og normalt. Milde og moderate astmaanfall kan du vanligvis behandle selv ved å bruke en type medisin som kalles korttidsvirkende beta2-agonister (f.eks Ventolin®, Bricanyl®).

Akutt astma kan være en alvorlig tilstand som av og til krever sykehusinnleggelse. Vi skal derfor se litt på hvordan alvorlige former for akutt astma arter seg, slik at du vet hva du skal gjøre dersom du får et slikt anfall.

Symptomer

Ved akutte, alvorlige astmaanfall vil du i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpust, ha vanskelig for å snakke, ha smerter eller ubehag i brystet, ha kraftig hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Du kan bli blek, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens.

Når anfallet har pågått en tid, vil du kunne bli utslitt og medtatt. Du har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting. Dette er et svært alvorlig tegn, og det haster med behandling og hjelp.

Behandling

Det er en fordel å forsøke å forholde seg rolig og innta en behagelig stilling, gjerne på et svalt sted dersom mulig.

Det kan variere fra person til person hvilke medisiner legen har skrevet ut for akuttbehandling. Uansett er det viktig at du er rask med å ta de medisinene som er foreskrevet for denne bruken.

Den viktigste typen medisiner for å behandle akutte astmaanfall er korttidsvirkende beta2-agonister (f.eks Ventolin®, Bricanyl®). Disse stoffene virker ved å åpne opp de trange luftveiene slik at luftpassasjen bedres. Inhaler med tette mellomrom - inntil hvert tredje minutt.

Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom du blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner eller sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).

Prognose

De aller fleste anfall lar seg behandle effektivt.

Akutte astmaanfall kan være et tegn på forverring av tilstanden, eller at medisineringen ikke er tilstrekkelig. Det er derfor anbefalt med vurdering av lege i etterkant av anfallet.

Vil du vite mer?