Informasjon

Anstrengelsesutløst bronkospasme

Anstrengelsesutløst bronkospasme er astmasymptomer og pustevansker i forbindelse med kondisjonskrevende fysisk aktivitet hos personer med eller uten astma.

[imported]

Hopp til innhold

Hva er anstrengelsesutløst bronkospasme?

Anstrengelsesutløst bronkospasme er pustevansker som opptrer i forbindelse med fysisk aktivitet der du blir andpusten - såkalt aerob trening. Pustevanskene er mer uttalte enn det treningsintensiteten skulle tilsi og skyldes at bronkiene trekker seg sammen, blir trangere, noe som kalles bronkospasme. Det dreier seg om en forbigående tranghet i luftveiene (reversibel luftveisobstruksjon, bronkospasme) som oppstår i kort tid etter (innen 15min.), eller noen ganger under fysisk anstrengelse hos en person med eller uten underliggende astma. Mellom 10-15% av befolkningen og 80-90% av personer med astma har anstrengelsesutløst bronkospasme. 

De fleste av oss puster normalt gjennom nesen. I nesen vil luften på vei ned til lungene bli oppvarmet, fuktet og renset for støv og små partikler. Ved anstrengelse puster vi ofte gjennom munnen. Resultatet blir at luften som kommer ned i lungene, er kjøligere, tørrere og inneholder mer støv. Kald luft er særlig et problem ved utendørsaktiviteter om vinteren. Alt dette virker irriterende på lungene, og hos enkelte personer vil det utløse bronkospasme.

Anstrengelse kan utløse eller forsterke astmasymptomer når astmasykdommen ikke er tilstrekkelig behandlet. I såfall må man først øke astmabehandlingen ifølge legens råd. Astmasymptomer i forbindelse med fysisk anstrengelse som beskrevet ovenfor, til tross for optimal vedlikeholdsbehandling av astma, tyder på anstrengelsesutløst bronkospasme hos en astmapasient.