Informasjon

Anstrengelsesutløst bronkospasme

Pustevansker som ligner astma og som utløses av anstrengelse (høyintensitets-kondisjonstrening) kalles anstrengelsesutløst bronkospasme. Pustevanskene er mye større enn treningsmengden tilsier.

Hva er anstrengelsesutløst bronkospasme?

Anstrengelsesutløst bronkospasme er pustevansker som opptrer i forbindelse med fysisk aktivitet der utøveren blir andpusten - såkalt aerob trening. Pustevanskene er mer uttalte enn det treningsintensiteten skulle tilsi og skyldes at de mellomstore luftveiene (bronkiene) trekker seg sammen, blir trangere, noe som kalles bronkospasme. Det dreier seg om en forbigående tranghet i luftveiene (reversibel luftveisobstruksjon) som oppstår innen kort tid etter fysisk anstrengelse hos en person med eller uten underliggende astma. Mellom 10-15 prosent av befolkningen og 80-90 prosent av personer med astma har anstrengelsesutløst bronkospasme. 

De fleste av oss puster normalt gjennom nesen. I nesen vil luften på vei ned til lungene bli oppvarmet, fuktet og renset for støv og små partikler. Ved anstrengelse puster vi ofte gjennom munnen. Resultatet blir at luften som kommer ned i lungene, er kjøligere, tørrere og inneholder mer støv. Kald luft er særlig et problem ved utendørsaktiviteter om vinteren. Alt dette virker irriterende på luftveiene, og hos en del personer vil det kunne utløse bronkospasme.

Anstrengelse kan utløse eller forsterke astmasymptomer når astmasykdommen ikke er tilstrekkelig behandlet. I så fall må man først øke astmabehandlingen jf. legens råd. Astmasymptomer i forbindelse med fysisk anstrengelse som beskrevet over, til tross for riktig vedlikeholdsbehandling av astma, tyder på anstrengelsesutløst bronkospasme hos en person med astma. 

Neste side