Informasjon

Anstrengelsesutløst bronkospasme

Temaside om Korona

Hvordan behandles anstrengelsesutløst bronkospasme?

Det finnes god behandling mot anstrengelsesutløst bronkospasme, så det er ingen grunn til at du skal slutte å trene eller drive med idrett. Tvert imot er det viktig å drive regelmessig fysisk aktivitet. Den viktigste medisinske vurderingen er om du har underliggende astma, og hvis det kan være tilfellet, behandle astmaen på riktig nivå. Jo bedre astmaen er kontrollert i bunnen, jo mindre uttalt vil anstrengelsessymptomene være som du kan få. 

I tillegg til tilstrekkelig kontroll av en eventuell underliggende astmasykdom består den medikamentelle behandlingen i å gi en såkalte korttidsvirkende beta-2-agonist (for eksempel salbutamol) til inhalasjon ved behov eller før trening. Medikamentet virker ved å åpne opp de trange luftveiene, slik at luftpassasjen forbedres. Effekten inntrer raskt, og det skal derfor inhaleres bare 15-20 minutter før planlagt anstrengelse. Virkningen vedvarer i fire til seks timer. Hvis det ikke er holdepunkter for underliggende astma, kan behandling med korttidsvirkende beta-2-agonist alene ved behov/før trening være nok. 

Ved delvis, men utilstrekkelig effekt av korttidsvirkende beta-2-agonist eller dersom idrettsutøveren har behov for hyppig (daglig) bruk av medisinen, er det aktuelt å gi fast forebyggende behandling. Vanligvis brukes det enten inhalasjonssteroider eller montelukast (en såkalt leukotrien-reseptor antagonist), eller en kombinasjon av medikamentene. 

Langtidsvirkende beta-2-agonister er forbeholdt behandling av kols og i kombinasjon med inhalasjonssteroider også ved moderat eller langtkommen astma. Legemidlene kombineres alltid med inhalasjonssteroider ved astma, fordi behandling med langtidsvirkende beta-2-agonister alene kan medføre behandlingssvikt og akutt forverring av astmasymptomer. 

Les mer om antidopingregler ved astmabehandling her: astma hos idrettsutøvere.

I tillegg til å bruke astmamedisin, kan du minske eller forhindre astmaplager i forbindelse med fysisk aktivitet ved å varme godt opp før du begynner å trene. Omtrent halvparten opplever en "god" periode fra en time etter oppvarmingen til det har gått tre timer. Prøv derfor å gjennomføre oppvarmingen slik at en eventuell konkurranse foregår innenfor det gode tidsintervallet. Ikke alle opplever at oppvarming reduserer luftveisplagene.

Dersom du vet at du er allergisk mot for eksempel pollen, kan det være lurt å være forsiktig med trening de dagene med mest pollen. Bruk allergimedisinen din. Du bør unngå eller begrense treningen dersom du er forkjølet.

Praktiske råd

  • Øk din fysiske kapasitet, dvs. tren regelmessig
  • Varm opp i minst 10 minutter før start av den aktuelle aktiviteten
  • Dekk munn og nese med skjerf eller maske i kaldt vær
  • Tren i varme, fuktige omgivelser om mulig
  • Ro ned og senk intensiteten i treningen gradvis før du stopper
  • Vent minst to timer etter et måltid før start av trening
  • Unngå luftallergener og luftforurensende stoffer
  • Dersom du røyker: slutt med røyking
  • Dersom du har astma: vær nøye med å etterleve din vedlikeholdsbehandling
  • Ta kontakt med legen (igjen) dersom du fortsetter å ha plagsomme anstrengelsesrelaterte symptomer
Forrige side Neste side