Informasjon

Anstrengelsesutløst bronkospasme

Hvordan behandles anstrengelsesutløst bronkospasme?

Det finnes god behandling mot anstrengelsesutløst bronkospasme, så det er ingen grunn til at du skal slutte å trene eller drive med idrett. Tvert imot er det viktig å drive regelmessig fysisk aktivitet. Den viktigste medikamentelle behandlingen består av en såkalte korttidsvirkende beta-2 agonist (for eksempel salbutamol). Medikamentet virker ved å åpne opp de trange luftveiene, slik at luftpassasjen forbedres. Effekten inntrer raskt, og det skal derfor tas bare 15-20 minutter før planlagt anstrengelse. Virkningen vedvarer i fire til seks timer. 

Ved dårlig effekt av korttidsvirkende beta-2 agonist eller dersom idrettsutøveren har behov for hyppig bruk av medisinen, kan det være aktuelt å gi forebyggende behandling. Vanligvis brukes det enten inhalasjonssteroider eller montelukast (en såkalt leukotrien-reseptor antagonist), eller en kombinasjon av medikamentene. 

Langtidsvirkende beta-2 agonister (for eksempel Serevent® og Oxis®) er forbeholdt behandling av astma og KOLS. Ved astma må medikamentene alltid brukes i kombinasjon med inhalasjonssteroider. Grunnen er at behandling av astma med disse medisinene alene kan medføre behandlingssvikt og akutt forverring av astmasymptomer. 

Les mer om antidopingregler ved astmabehandling her: astma hos idrettsutøvere.

I tillegg til å bruke astmamedisin kan du minske eller forhindre astmaplager i forbindelse med fysisk aktivitet ved å varme godt opp før du begynner å trene. Omtrent halvparten opplever en "god" periode fra en time etter oppvarmingen til det har gått tre timer. Prøv derfor å gjennomføre oppvarmingen slik at en eventuell konkurranse foregår innenfor dette tidsintervallet. Ikke alle opplever at oppvarming reduserer luftveisplagene.

Dersom du vet at du er allergisk mot for eksempel pollen, kan det være lurt å være forsiktig med trening de dagene med mest pollen. Bruk allergimedisinen din. Du bør unngå eller begrense treningen dersom du er forkjølet.

Praktiske råd

  • Øk din fysiske kapasitet, dvs. tren regelmessig
  • Varm opp i minst 10 minutter før start av den aktuelle aktiviteten
  • Dekk munn og nese med skjerf eller maske i kaldt vær
  • Tren i varme, fuktige omgivelser om mulig
  • Unngå luftallergener og luftforurensende stoffer
  • Dersom du røyker: slutt med røyking
  • Ro ned og senk intensiteten i treningen gradvis før du stopper
  • Vent minst to timer etter et måltid før start av trening
Forrige side Neste side