Informasjon

Astma - årsaker og utløsende faktorer

Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, men de henger sammen med både arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Personer med allergier, for eksempel høysnue og eksem, har økt risiko for å utvikle astma..

Årsaker til astma

Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, men de henger sammen med både arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Vanligvis foreligger det en kronisk betennelse i luftveiene som gir varierende astmasymptomer med periodevis trange luftveier. Det er ikke uvanlig å se at ett eller flere barn av foreldre med astma også får sykdommen. Det er videre en sammenheng mellom astma og andre allergiske tilstander. Personer med allergier, for eksempel høysnue og eksem, har økt risiko for å utvikle astma enn andre. Overfølsomhet i luftveiene øker også risikoen.

Passiv røyking og virusinfeksjoner regnes som mulige medvirkende årsaker til utvikling av astma. Røyking under svangerskap og røyking i hjemmet under oppveksten øker trolig risikoen. Inneklima og luftforurensing er også satt i sammenheng med sykdommen. Blant annet husstøvmidd, pelsdyr som hund og katt, røyking og pollen er faktorer som kan bidra til at astma utvikles. På den andre siden kan det hende at for lite eksponering til allergener fra dyr og planter samt miljøbakterier i tidlig barndom kan bidra til den globale økningen i astma- og allergi-forekomst (hygienehypotesen).

Arbeidsbetinget astma kan oppstå hos personer som er mye i nærkontakt med pelskledde dyr, fiskeprodukter, mel og bygningsmaterialer, gasser og kjemikalier.

Animasjon av astma

Hva utløser astmaanfall?

En lang rekke forskjellige stoffer kan utløse astma. Det kan dreie seg om små partikler som kommer ned i lungene når man puster, eller stoffer som kommer til lungene via blodet.

Stoffene som du puster inn, kan irritere slimhinnen i luftveiene slik at det oppstår en hevelse, og slimhinnen trekker seg sammen. Dermed blir det mindre plass for luften til å passere. Stoffer som virker slik, kalles irritanter eller triggere. Hos enkelte pasienter utløses astmaanfall av mange ulike triggere, mens andre får anfall bare av noen få. I tillegg kan hver enkelt person reagere ulikt på samme trigger ved forskjellige anledninger.

Spesielt hos barn utløses astma lett av luftveisinfeksjoner, for eksempel halsbetennelse, forkjølelse, influensa og bihulebetennelse. Noen typer astma utløses av husstøvmidd, kjæledyr med pels (katt, hund), muggsopp og pollen. Enkelte medisiner, blant annet acetylsalisylsyre (Albyl-E® m.fl.) og andre NSAIDs (Ibux®, Brexidol®, Brufen®, Naprosyn® mfl.), kan gi astmaanfall. Noen typer hjertemedisiner (betablokkere) kan utløse og forverre astma. Enkelte matvarer, gasser, fysisk anstrengelse, kald og rå luft og varme kan også virke som triggere. Sigarettrøyk og sterk parfymelukt, redsel, gråting, skriking og latter kan også utløse anfall.

De fleste astmapasienter vil etterhvert oppdage hvilke triggere som utløser astma hos nettopp dem, og deretter forsøke å unngå dem.

Vil du vite mer?

Astma hos barn