Informasjon

Diagnostikk av astma

Sykehistorien gir sterke holdepunkter for astmadiagnosen. Lungefunksjonsmålinger bidrar til å stadfeste diaganosen.

Hopp til innhold

Sykehistorien

Før man stiller diagnosen astma, er det viktig for legen å få en nøyaktig beskrivelse av hvordan symptomene har artet seg, når du har plager, hvor lenge anfallene varer og når du først merket symptomene. Hvis du har allergier, eksem, andre lungesykdommer eller pusteproblemer er legen interessert i å vite dette. Det er også nyttig å vite om noen i din nærmeste familie har astma eller allergi.