Informasjon

Diagnostikk av astma

Diagnosen astma skal overveies ved tilbakevendende symptomer som hvesing, tung pust, hoste som blir verre om natten, symptomer som oppstår eller forverres i forhold til årstider og ved eksem, astma eller allergi i familien.

Sykehistorien

Før man stiller diagnosen astma, er det viktig for legen å få en nøyaktig beskrivelse av hvordan symptomene har artet seg, når du har plager, hvor lenge anfallene varer og når du først merket symptomene. Hvis du har allergier, eksem, andre lungesykdommer eller pusteproblemer er legen interessert i å vite dette. Det er også nyttig å vite om noen i din nærmeste familie har astma eller allergi.

astma
Animasjon av astma
Neste side