Informasjon

Diagnostikk av astma

Symptomer og tegn

Diagnosen astma skal overveies dersom noen av følgende symptomer eller tegn påvises:

 • Hvesing
  • Tilbakevendende luftveisbesvær med pipende og tung pust
 • Sykehistorie med noen av følgende tegn:
  • Langvarig hoste, spesielt ved nattlig forverring
  • Gjentatte episoder med hvesing, tung pust og/eller følelse av tetthet i brystet
 • Pustebesvær som oppstår eller forverres om natten, slik at det vekker pasienten
 • Pustebesvær som oppstår eller forverres i forhold til årstider
 • Tilbakevendende pustebesvær hos pasienter som også har eksem, høysnue eller der nære familiemedlemmer har astma, eksem eller høysnue (såkalte atopiske sykdommer) 
 • Symptomer oppstår eller forverres ved kontakt med eller eksponering for:
  • Pelsdyr
  • Kjemiske aerosoler
  • Temperaturforandringer
  • Husstøvmidd
  • Medikamenter (f.eks. ibuprofen, acetylsalisylsyre, betablokker)
  • Fysisk anstrengelse
  • Pollen
  • Luftveisinfeksjoner (forkjølelser)
  • Røyk
  • Sterk emosjonell belastning
 • Symptomer bedres ved medikamentell behandling mot astma
 • Forkjølelser som varer i mer enn 10 dager
 • Hoste/bronkitt som varer i mer enn 3 uker
Forrige side Neste side