Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Astma er en mangeartet sykdom med vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Luftstrømmen hindres i varierende grad av hevelser i luftveienes innvendige slimhinner, sammentrekning av muskulaturen i luftrørenes vegger og slimopphopning.

Lungene

Lungene er to svampaktige organer i brystkassen som er omgitt av en tynn, fuktig hinne kalt pleura. Høyre lunge består av tre lapper, og venstre av to. Omtrent 90 prosent av lungene er fylt med luft, de øvrige ti prosent består av lungevev.

Når vi puster inn, kommer luften fra munnen via luftrøret (trakea) til de to hovedbronkiene. Hovedbronkiene går til hver sin lunge, der de forgrener seg som et tre til tusenvis av mindre bronkiegrener. Bronkiegrenene ender opp i bittesmå drueklaseaktige luftsekker som kalles alveoler (se tegning nedenfor). Det er over 300 millioner alveoler i lungene. Hver enkelt er omgitt av en tynn hinne som skiller dem fra tynne blodkar kalt kapillærer. Kapillærer er de tynneste blodkarene i kroppen. I alveolene kan oksygen i den innåndede luften passere gjennom hinnen og inn i blodet, og gjøre det oksygenrikt. Samtidig kan karbondioksid, som er en avfallsgass, passere fra blodet ut i alveolene og pustes ut.

Blodet til lungene kommer fra høyre hjertekammer, og etter at det har tatt opp oksygen i lungene, går det til venstre hjertekammer. Derfra pumpes det oksygenrike blodet ut til resten av kroppen.

Neste side