Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Temaside om Korona

Hva er astma?

Astma er en mangeartet sykdom. Vanligvis foreligger det kronisk betennelse i luftveiene. Slimhinnene overreagerer når de kommer i kontakt med enkelte stoffer (triggere) gjennom luften som pustes inn, og bronkiene reagerer ved at slimhinnen hovner opp, glatt muskulatur i veggen til bronkiene får dem til å trekke seg sammen og øke utskillelse av slim. Dette gir trange luftrør og pustevansker, noe som kan medføre hoste, tungpusthet og piping i brystet. Diagnosen stilles på bakgrunn av typiske symptomer, tester av lungefunksjonen og eventuelt allergiprøver.

Animasjon av astma

Astma er en sykdom som kan opptre i alle aldre, fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Forekomsten av astma økte i de fleste europeiske land mellom 1950-2000. Denne økningen har flatet ut de siste årene.

Flere gutter enn jenter får sykdommen før tiårs alder. Etter puberteten forekommer astma noe hyppigere hos jenter og kvinner enn hos gutter og menn. Omtrent ti prosent av befolkningen vil på et tidspunkt i livet ha astma. Mange er ikke klar over at de har astma, og de oppsøker derfor heller ikke lege for å få behandling.

Utvikling av astma har sammenheng med arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Personer med allergier har større risiko for å utvikle astma enn andre. Passiv røyking og virusinfeksjoner regnes som mulig medvirkende årsaker til utvikling av astma. Ytre påkjenninger som varme eller kulde, fysisk aktivitet, emosjonelt stress, infeksjoner, inntak av enkelte medikamenter, inhalasjon av gasser, støv eller kjemikalier som irriterer luftveiene (luftveisirritanter), eller inhalasjon av stoffer som du er allergisk mot (luftveisallergener, f. eks. pollen), kan utløse astma.

Forrige side Neste side