Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Temaside om Korona

Hva skjer i luftveiene ved astma?

Forsnevringen i luftveiene kan skje på fire ulike måter, vanligvis en kombinasjon av disse:

  • Sammentrekning av luftrørenes veggmuskulatur
  • Betennelsesforandringer i slimhinnen (inflammasjon)
  • Opphopning av slim
  • Tap av elastisk vev

Muskulaturen i veggen på luftrørene går som en spiral rundt luftrøret. Når muskulaturen trekker seg sammen, blir hulrommet i luftrøret trangere. Betennelsen i slimhinnen vil være av varierende grad. I forbindelse med kraftige anfall er det uttalte betennelsesforandringer, noe som gir stor hevelse i slimhinnen og mindre rom for luften til å passere. Slimopphopningen kan bli så uttalt at enkelte luftrørsgrener tilstoppes helt av slim. Hos noen vil langvarige astmaplager med tiden gjøre at elastisiteten i lungevevet avtar. Det vil blant annet kunne føre til at luftrørsgrenene lettere klapper sammen når man puster ut.

Forrige side Neste side