Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Temaside om Korona

Hva skjer i luftveiene under anfall?

Både via luften som pustes inn i luftrørene og via blodet inne i luftrørsveggene kan astmafremkallende stoffer komme i kontakt med spesielle celler (mediatorceller). Det fører til at signalstoffer inne i disse cellene slippes ut i det omgivende vevet. I luftrørsveggene påvirker disse stoffene vevet og lager en betennelsestilstand i slimhinnen (inflammasjon) og aktiverer luftveienes muskulatur.

Båder såkalte mastceller, men også andre celler frigjør biologiske signalstoffer som fremkaller og vedlikeholder betennelsesreaksjonen. Stoffene virker først og fremst lokalt i luftveiene, men også andre steder i kroppen.

Blodårer i veggene til luftrørsgrenene påvirkes slik at de utvider seg og blir gjennomtrengelige. Væske lekker ut av blodårene, noe som gir hevelse i slimhinnen. Musklene som omgir luftrørsgrenene irriteres og reagerer med å trekke seg sammen. Noen av signalstoffene har en egen evne til å trekke til seg betennelsesceller ut fra blodårene. Slimhinnen hovner da opp. I luftrørsgrenenes vegg finnes også nerver som aktiveres og fører til mer slimproduksjon og aktivering av musklene rundt luftveiene.

Signalstoffene suges også opp i blodet og føres rundt i kroppen og kan gi tilleggsplager. Allmenntilstanden påvirkes, du blir slapp og trett, orker lite. Sentralnervesystemet påvirkes, slik at særlig mindre barn blir urolige og irritable.

Forrige side Neste side