Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Temaside om Korona

Hvordan arter astma seg?

De vanligste symptomene på astma er hoste (spesielt om natten/tidlig om morgenen), tungpusthet, trykk og tetthet i brystet. Utpustingsfasen blir forlenget og anstrengt, og ofte høres en hveselyd. Vanligvis foreligger det flere luftveissymptomer samtidig.

Symptomene variierer. Forskjellige personer har ofte forskjellige symptomer, og samme person kan oppleve at symptomene endrer seg over tid. Hoste alene hos en voksen person er sjelden forårsaket av astma.

Mange pasienter med astma kan ha lange perioder uten plager, avbrutt av korte episoder med kraftige symptomer. Andre astmasyke har symptomer hver dag. I tillegg får noen anfall under eller etter fysisk aktivitet. Enkelte opplever symptomene når de kommer i kontakt med spesielle stoffer, slik som luftstøv, pollen, gasser eller ved forkjølelse.

Mer alvorlige astmaanfall kjennetegnes ved kraftig hvesing ved utpust, eventuelt også ved innpust, kraftig hoste, rask pust, trykk i brystet, vanskeligheter med å snakke, angst eller panikk og blekt ansikt. I slike tilfeller er det avgjørende med å få øyeblikkelig helsehjelp. 

Selv om et astmaanfall kan oppleves som skremmende, er de fleste relativt svake og kortvarige. Anfallene gir seg oftest i løpet av få minutter, spesielt dersom man bruker anfallsmedisin mot astma til inhalasjon. Medisinen virker ved å åpne opp luftveiene og gjøre luftpassasjen lettere. I tillegg er det viktig å behandle betennelsen i luftveienes slimhinner, vanligvis med kortikosteroider til inhalasjon.

Forrige side Neste side