Informasjon

Astma - hva skjer i kroppen?

Temaside om Korona

Hyperreaktivitet

I perioder med mye astmabesvær blir slimhinnen i luftveiene ekstra følsom. Det betyr at den reagerer på mindre mengder luftveisirritanter eller eventuelt luftveisallergener enn den ellers ville gjort, og astmaen blusser opp igjen. Denne overfølsomheten betegnes hyperreaktivitet. Forebyggende astmabehandling virker ved å redusere betennelse og dermed graden av hyperreaktivitet.

Forrige side Neste side