Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Beta-2-agonister

Beta-2-agonister utgjør en viktig del av grunnbehandlingen ved astma. Disse medisinene virker ved å senke spenningen i muskulaturen i bronkiene slik at åpningen i luftveiene blir større (bronkodilaterende virkning).

Medikamentene inhaleres vanligvis, men ett preparat finnes også som sprøyte til akutt behandling, i spesielle tilfeller. Tidligere ble noen av legemidlene også brukt som tabletter eller mikstur. Denne administrasjonsformen anbefales ikke lenger, på grunn av langsomt innsettende virkning og økt forekomst av bivirkninger. 

Det finnes både kort- og langtidsvirkende preparater til inhalasjon. Korttidsvirkende beta-2-agonister (f.eks. Ventoline® og Bricanyl®) har rask effekt og er nyttige å bruke dersom man får kraftige symptomer eller astmaanfall.

Langtidsvirkende beta-2-agonister i kombinasjon med inhalasjonssteroider anbefales som forebyggende behandling hos barn ≥ 6 år på trinn fire. Ved astma må langtidsvirkende beta-2-agonister alltid kombineres med inhalasjonssteroider.

De vanligste bivirkninger ved bruk av høye doser beta-2-agonister er skjelvinger, uro og hodepine. Høy eller urolig puls kan forekomme.

Forrige side Neste side