Informasjon

Behandling av astma hos barn

Kortikosteroider

Kortikosteroider til inhalasjon, ofte kalt inhalasjonssteroider (ICS), er hjørnesteinen i behandling av astma. Dette er medisiner med god betennelsesdempende effekt. Betennelse i luftveienes slimhinne anses som hovedårsaken til astma. Inhalasjonssteroider virker altså nøyaktig mot forandringene som oppstår i begynnelsen av sykdomsprosessen. Men det tar litt tid inntil effekten inntrer, fra et halvt døgn til flere dager eller uker.

Ved å behandle betennelsen i luftveiene med inhalasjonssteroider (se her for markedsførte preparater i Norge) oppnår man vanligvis en god og langvarig behandlingseffekt. Fordelen med å inhalere medikamentene er å øke effekten der den er ønsket (i luftveiene), mens opptak i blodsirkulasjonen og dermed bivirkninger på hele kroppen kan reduseres til et minimum. Det finnes inhalatorer som er godkjent til bruk hos barn allerede fra ett års alderen.

De siste årene har man sett at bruk av inhalatorer som inneholder både inhalasjonssteroid og langtidsvirkende, men hurtig innsetende beta-2-agonist, har mange fordeler. Denne type inhalator kombinerer virkestoffene budesonid og formoterol og gir barnet ditt både umiddelbar virkning og betennelsesdempende effekt. Inhalatoren med minstedosen er godkjent til bruk hos barn fom. 6 års alderen. 

Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne ved bruk av inhalasjonssteroider, men tørr hals, heshet, eller hyppige/langvarige infeksjoner i munnhule og hals kan forekomme. Dersom slike plager oppstår, skal dere oppsøke lege. 

Forebygging av bivirkninger i munn og hals: Barnet bør skylle munnen godt med vann etter å ha tatt medisinene. Mindre barn som ikke samarbeider så godt kan få litt vann som de drikker etter å ha tatt medisinene.

Barn som bruker inhalasjonssteroider, kan få litt langsommere vekst de første to årene av behandlingen. Barna tar imidlertid igjen dette raskt, og som voksne vil de bli nesten like høye som om de ikke hadde brukt behandling. Ved langtidsbehandling kan man forvente ca. én centimeter redusert høyde som voksen.

Men dårlig kontrollert astma kan medføre en større reduksjon av veksten og i tillegg ha flere uønskede effekter på barnets utvikling. Generelt kan man si at langtidsbehandling av barn med inhalasjonssteroider innenfor anbefalte doseringer er helt trygt. 

Ved moderate til alvorlige akutte forverringer av astma kan det være nødvendig å bruke kortikosteroid-tabletter (prednisolon eller Betapred®) for å få tilstrekkelig betennelsesdempende effekt, vanligvis kun en kort periode (3-5 dager). 

Behandling med kortikosteroider som tabletter, mikstur eller sprøyte er svært effektiv, men hyppige eller lengre kurer kan medføre uønskede effekter, blant annet nedsatt vekst, beinskjørhet, humørendringer, grå og grønn stær, vektøkning, infeksjoner, muskelsmerter, søvnproblemer, magesår, undertrykking av binyrebarkens egenproduksjon og andre helseproblemer.

Det er åpenbart at behandling med kortikosteroid-tabletter bør alltid skje i samråd med lege. Hvordan kan du redusere sannsynligheten for at barnet ditt må behandles med kortikosteroid-tabletter mot astma?

Følg legens råd om anbefalt vedlikeholdsbehandling med inhalasjonsmedisiner nøye. Ikke trapp ned eller avslutt behandlingen uten å ha diskutert dette med legen. Du kan be legen til barnet ditt om å gi dere en skriftlig behandlingsplan (for eksempel utskrift av medisinliste med personlig instruks) som også tar høyde for tiltak ved forverringer. 

Forrige side Neste side