Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Beta-2 agonister

Beta-2 agonister utgjør en viktig del av grunnbehandlingen ved astma. Disse medisinene virker ved å senke spenningen i muskulaturen i bronkiene slik at åpningen i luftveiene blir større (bronkodilaterende virkning).

Medikamentene inhaleres vanligvis, men noen få finnes også som sprøyte til akutt behandling, i spesielle tilfeller. Noen av medikamentene finnes også som tabletter. Det anbefales vanligvis ikke å ta beta-2 agonister som tabletter, på grunn av langsomt innsettende virkning og økt forekomst av bivirkninger. 

Det finnes både kort- og langtidsvirkende preparater til inhalasjon. Korttidsvirkende beta-2 agonister (f.eks. Ventoline® og Bricanyl®) har rask effekt og er nyttige å bruke dersom man får kraftige symptomer eller astmaanfall.

Langtidsvirkende typer anbefales som forebyggende tilleggsbehandling hos barn fom. 6 år på trinn fire. Slike medisiner må ved astma alltid kombineres med inhalasjonssteroider (se nedenfor).

De vanligste bivirkninger ved bruk av høye doser beta-2 agonister er skjelvinger, uro og hodepine. Høy eller urolig hjertefrekvens kan forekomme.

Forrige side Neste side