Informasjon

Behandling av astma hos barn

Beta-2-agonister

Hurtig innsettende beta-2-agonister brukes først og fremst som behandling mot astmaanfall. Disse medisinene virker ved å senke spenningen i muskulaturen i bronkiene slik at åpningen i luftveiene blir større (bronkodilaterende virkning).

Medikamentene inhaleres vanligvis, men ett preparat finnes også som sprøyte til akutt behandling, i spesielle tilfeller. Tidligere ble noen av legemidlene også brukt som tabletter eller mikstur. Denne administrasjonsformen anbefales ikke lenger, på grunn av langsomt innsettende virkning og økt forekomst av bivirkninger.

Bruk av hurtig innsettende beta-2-agonist alene anbefales ikke lenger til behandling av astma, med unntak av barn under 6 år som kun har astmasymptomer ved virusbetingede luftveisinfeksjoner. Ellers er det helt vesentlig å bruke den en eller andre form for betennelsesdempende behandling i tillegg. Langtidsvirkende beta-2-agonister må alltid kombineres med inhalasjonssteroider ved behandling av astma.

De vanligste bivirkninger ved bruk av høye doser beta-2-agonister (anfallsbehandling) er skjelvinger, uro og hodepine. Høy eller urolig puls kan forekomme. Begynnende bivirkninger av denne type er i utgangspunktet ikke farlige og avtar i løpet av kort tid etter opphold eller etter mindre hyppige inhalasjoner.

Forrige side Neste side