Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Kortikosteroider

Kortikosteroider, ofte bare kalt steroider, er medisiner med god betennelsesdempende effekt. De kan enten tas ved inhalasjon, som tabletter eller ved injeksjon (sprøyte). Betennelse i luftveienes slimhinne står sentralt i årsakssammenheng av astma. Kortikosteroider til inhalasjon er de mest brukte legemidlene til vedlikeholdsbehandling av astma.

Ved å behandle betennelsen i luftveiene med inhalasjonssteroider (for eksempel Flutide®, Pulmicort®, eller Aerobec®) oppnår man vanligvis en god og langvarig behandlingseffekt. Fordelen med å inhalere medikamentene er å øke effekten der den er ønsket (i luftveiene), mens opptak i blodsirkulasjonen og dermed bivirkninger på hele kroppen kan reduseres til et minimum. Men det kan ta flere dager eller uker fra du starter med medisinen, inntil man oppnår maksimal effekt. Derfor er regelmessig inhalasjon, som forskrevet av legen, svært viktig. 

Det finnes også kombinasjonsmedisiner, som f.eks. Seretide® eller Symbicort mite®. Disse inneholder både inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta-2-agonist og kan være gode valg for barn fra ca. 5-6 års-alder med moderat til alvorlig astma (trinn 4).

Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne ved bruk av inhalasjonssteroider, men tørr hals, heshet, eller hyppige/langvarige infeksjoner i munnhule og hals kan forekomme. Dersom slike plager oppstår, skal dere oppsøke lege. 

Forebygging av bivirkninger i munn og hals: Barnet bør skylle munnen godt med vann etter å ha tatt medisinene. Mindre barn som ikke samarbeider så godt kan få litt vann som de drikker etter å ha tatt medisinene.

Barn som bruker inhalasjonssteroider, kan få litt langsommere vekst de første ett til to årene av behandlingen. Barna tar imidlertid igjen dette raskt, og som voksne vil de bli nesten like høye som om de ikke hadde brukt behandling. Ved langtidsbehandling kan man forvente ca. én centimeter redusert høyde som voksen. Dårlig kontrollert astma derimot kan medføre en større reduksjon av veksten og i tillegg ha flere uønskede effekter på barnets utvikling. 

Generelt kan man si at langtidsbehandling av barn med inhalasjonssteroider innenfor anbefalte doseringer er helt trygt. 

Ved moderate til alvorlige akutte forverringer av astma kan det være nødvendig å bruke kortikosteroid-tabletter (prednisolon eller Betapred®) for å få tilstrekkelig betennelsesdempende effekt, vanligvis kun en kort periode (3-5 dager). 

Behandling med kortikosteroider som tabletter, mikstur eller sprøyte er svært effektiv, men hyppige eller lengre kurer kan føre til uønskede effekter, blant annet nedsatt vekst, beinskjørhet, humørendringer, grå og grønn stær, vektøkning, infeksjoner, muskelsmerter, søvnproblemer, magesår, undertrykking av binyrebarkens egenproduksjon og andre helseproblemer.

Det er åpenbart at behandling med kortikosteroid-tabletter bør alltid skje i samråd med lege. Hvordan kan du redusere sannsynligheten for at barnet ditt må behandles med kortikosteroid-tabletter mot astma?

Følg legens råd om anbefalt vedlikeholdsbehandling med inhalasjonsmedisiner nøye. Ikke trapp ned eller avslutt behandlingen uten å ha diskutert dette med legen. Du kan be legen til barnet ditt om å gi dere en skriftlig behandlingsplan som også tar høyde for tiltak ved forverringer. 

Forrige side Neste side