Informasjon

Behandling av astma hos barn

Leukotrienantagonist

En leukotrienantagonist virker også ved å dempe betennelsen i slimhinnene, og derved øke diameteren til luftrørene. I tillegg nedsettes slimproduksjonen noe. Medisinen tas i tablettform (montelukast, Singulair®). Samlet sett har inhalasjonssteroider en bedre effekt enn leukotrienantagonist, men en leukotrienantagonist kan være et godt valg for enkelte barn etter individuell vurdering av lege, spesielt ved samtidig høysnue/allergisk rhinitt.  

Det som  man være klar over, er at legemiddelmyndighetene i USA (FDA) varslet i 2020 om mulig økt risiko for psykiske plager som depresjon, søvnvansker, indre uro, selvmordstanker og selvmord. Det er ikke mulig å fastslå hvor høy risikoen er på grunn av stor variasjon i virkning mellom forskjellige mennesker. Men det anbefales å bruke alternative legemidler først, og ikke å bruke montelukast ved milde plager.

Forrige side Neste side