Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Teofyllin

Teofyllin virker ved at muskulaturen i bronkiene slappes av slik at åpningen i luftrøret blir større. Medisinen ble brukt til å behandle astma hos barn tidligere, men bruk av teofyllin til barn < 12 år frarådes nå. 

Forrige side Neste side